0.4 C
Constanța
miercuri, decembrie 1, 2021
AcasăActualitateProfesor universitar la Facultatea de Teologie, bănuit de nereguli la examenul de...

Profesor universitar la Facultatea de Teologie, bănuit de nereguli la examenul de abilitare

Abilitarea reprezintă certificarea calităţii unei persoane de a conduce lucrări de doctorat, în conformitate cu Ordinul nr. 3121/2015 privind organizarea şi desfăşurarea procesului de obţinere a atestatului de abilitare.

Profesorul Nicolae Brînzea, care este și preot, a susținut examenul de abilitare în Domeniul Teologie la Universitatea Ovidius din Constanța în martie 2016. Legat de acest examen, un cititor ne-a transmis că ar fi mai multe nereguli.

Dobrogea Live a încercat să obțină un punct de vedere din partea lui Nicolae Brînzea, dar profesorul a refuzat să ofere orice fel de explicații.

Cadrul legal

Candidatul Nicolae Brînzea a susținut teza de abilitare în Domeniul Teologie la Universitatea „Ovidius” din Constanța, la data de 22 martie 2016. În conformitate cu art. 300 alin. 2 și 3 din Legea 1/2011, teza de abilitare relevă capacităţile şi performanţele didactice şi de cercetare și prezintă în mod documentat realizările profesionale obţinute și, totodată, pot susţine examenul de abilitare numai persoanele care au titlul de doctor în știință și care îndeplinesc standardele minimale stabilite conform art. 219 alin. (1) lit. a).

De asemenea, potrivit art. 5 din METODOLOGIA privind organizarea și desfășurarea procesului de obținere a atestatului de abilitare (Anexa la OMECS nr. 3121/2015), candidatul trebuia să îndeplinească standardele minimale identice cu standardele de acordarea a titlului de profesor universitar, respectiv de CS I, stabilite de CNATDCU și aprobate prin ordin al ministrului educației și cercetării științifice.

Totodată, potrivit art. 6 din aceeași Metodologie, teza de abilitare prezintă  în mod succint şi documentat principalele rezultate ştiinţifice originale obţinute de către candidat în cercetarea ştiinţifică, didactică, sportivă, creaţia artistică, după conferirea titlului de doctor, în domeniul de doctorat vizat, cu indicarea evoluţiei carierei academice, ştiinţifice şi profesionale, precum şi a direcţiilor principale de dezvoltare a acesteia, în contextul global al realizărilor ştiinţifice semnificative şi de actualitate din domeniul de specialitate al autorului tezei de abilitare.

Citește și: ÎPS Teodosie, disperat să rămână profesor universitar titular. Ultimele manevre de la Teologie

Aceste dispoziții legale au fost preluate și în art. 4 și 5 din  Regulamentul privind organizarea și desfășurarea procesului de obținere a Atestatului de abilitare al Universității „Ovidius” din Constanța, în vigoare la data susținerii tezei de abilitare.

Cine este Brânzea Nicolae

Înainte de a vedea lista meregulilor constatate de cititorul nostru, trebuie să spunem că preotul profesor Nicolae Brînzea (56 de ani) este din Pitești (județul Argeș), iar la capitolul experiență, În CV-ul său apare: „preot, conferenţiar universitar doctor, Consilier şef cultură, Secretar de stat pentru culte, Consilier cabinet ministrul Culturii şi Cultelor, Vicar Eparhial, Şef de catedră Facultatea, de Teologie Ortodoxă Consilier cabinet Ministru MAE, Preşedintele Senatului Universităţii din Piteşti, Secretar General – Institutul Cultural Român, Director General Adjunct Institutul “Eudoxiu Hurmuzachi” – Ministerul Afacerilor Externe.

Lista neregulilor la examenul de abilitare

Cititorul „Dobrogea Live”, a cărui nume nu va fi publicat, atrage atenția că în cazul lui Nicolae Brînzea modul în care a decurs procesul de abilitare nu a respectat dispozițiile legale în vigoare.

În ceea ce privește documentele depuse la dosar de către candidatul Nicolae Brînzea, trebuie reliefat faptul că printre acestea se regăsește și o Declaraţie pe propria răspundere privind îndeplinirea standardelor minimale stabilite de CNATDCU şi aprobate prin ordin de ministru şi originalitatea lucrărilor ştiinţifice din lista de lucrări.

Mai întâi, trebuie precizat faptul că profesorul susține că ar fi dobândit titlul de doctor în Teologie în anul 2014, deși acesta a fost dobândit abia în Februarie 2015, cu mai puțin de un an înainte de depunerea dosarului în vederea abilitării (pentru detalii a se vedea poziția 21 din Anexa 5 la OMECS nr. 3181/06.02.2015.

Precizarea trebuie făcută în contextul în care teza de abilitare prezintă  în mod succint şi documentat principalele rezultate ştiinţifice originale obţinute de către candidat în cercetarea ştiinţifică și didactică după conferirea titlului de doctor.

Citește și: Cine sunt preoții plagiatori pe care-i apără ÎPS Teodosie. „Calculatorul este acuzat”

În Anexa 32 – Comisia de Teologie la OMECTS nr. 6560/2012 se arată că „editurile recunoscute sunt cele clasificate de CNCS în categoria A sau B şi editurile centrelor bisericeşti în care există o facultate de teologie cu şcoală doctorală”.

Cu toate acestea, candidatul BRÎNZEA NICOLAE a raportat 8 cărți, dintre care 5 sunt publicate la Editura Tiparg din Piteşti. „Având în vedere că această editură nu era clasificată CNCS și nici nu funcționa într-un centru bisericesc cu Școală doctorală de Teologie, cum îndeplinea standardele minimale necesare și obligatorii pentru Criteriul 2?”, se întreabă cititorul.

Potrivit Anexei 32 – Comisia de Teologie la OMECTS nr. 6560/2012, „revistele teologice naţionale recunoscute sunt cele editate de centrele bisericeşti în care există o facultate de teologie cu şcoală doctorală, precum și cele indexate în bazele de date recunoscute”.

La punctul A. Studii pe propriul culoar, candidatul BRÎNZEA NICOLAE a raportat 22 studii, dintre care 12 studii sunt publicate în Buletin Ştiinţific, Seria: Teologie Ortodoxă, Piteşti publicație care nu este indexată în bazele de date recunoscute pentru Domeniul Teologie și, totodată, nu apare la o facultate care are și școală doctorală. De asemenea, a raportat 3 articole în revista Conștiință şi Libertate, publicată de asociația cu același nume din Voluntari, Ilfov, care „nici nu se pune problema să fie indexată BDI”.

„Ca urmare, cum îndeplinea standardele minimale necesare și obligatorii pentru Criteriul 3 din Fișa de Evaluare?, se întreabă, din nou, cititorul Dobrogea Live.

Citește și: VIDEO IPS Teodosie: E mare păcat să mergi la o biserică catolică

Apoi, la pct. 7 a raportat că este coautor la lucrarea „Religious life”, Editura Paideea, 1999, 120 pg., ISBN 973-8064-07-4. Dar, conform catalogului on-line al Bibliotecii Naționale, această lucrare NU EXISTĂ.

„Singura lucrare cu un titlu asemănător publicată la editura Paideia (nu Paideea) în anul 1999, cu coautor Ștefan Ioniță,  este lucrarea Viaţa religioasă din România, ISBN  973-9368-55-7, dar BRÎNZEA NICOLAE nu este menționat printre autori”, arată sursa noastră.

Prof. Brînzea nu este menționat coautor, așa cum scrie în Fișa sa de Evaluare

La pct. 8 a raportat că este coautorul lucrării „Dicționar enciclopedic de literatură creștină din primul mileniu”, publicat la Editura Lidia din București în anul 2003. Cartea este disponibilă online, unde oricine poate constata că unicul autor este Remus Rus și BRÎNZEA NICOLAE nu este menționat printre autori.

În ceea ce privește cele 3 comunicări științifice obligatorii, prezentate la întruniri internaţionale şi publicate în volume colective în străinătate, candidatul BRÎNZEA NICOLAE a raportat 3 studii publicate în 2008, 2009 și 2010 în revista Studi Ecumenici (ISTITUTO DI STUDI ECUMENICI SAN. BERNARDINO – VENEZIA). După consultarea arhivei online, oricine poate constata că studiile raportate nu există

Cititorul nostru atrage atenția că profesorul Brânzea face referire la o serie de premii şi distincţii academice naţionale şi internaţionale primite, „care nu au legătură cu domeniul Teologie sau cu activitatea academică (după obținerea titlului de doctor), ci cu activitatea sa în cadrul statului român.”

Cu toate acestea, Universitatea  „Ovidius” din Constanța a trimis dosarul de abilitare către Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU), care a și propus acordarea atestatului de abilitare în ședința din 26.05.2016. Ca urmare, Adrian Curaj – Ministrul Educației Naționale și Cercetării Științifice a emis ordinul nr. 4081/2016 prin care i-a acordat lui BRÎNZEA NICOLAE atestatul de abilitare în Domeniul Teologie.

În același timp, BRÎNZEA NICOLAE a fost ales membru în CSUD și, urmare a competențelor sale, numit membru în Comisia pentru evaluare internă și asigurarea calității CEAC-ISD. Mai mult, BRÎNZEA NICOLAE a fost desemnat de către IPS TEODOSIE (Directorul Școlii Doctorale) să predea viitorilor doctori în teologie materia Etică și integritate academică.

Dacă profesorul Nicolae Brânzea a refuzat să ofere explicații și să lămurească toate aceste aspecte, reporterii „Dobrogea Live” au încercat să obțină explicații și din partea membrilor comisiei de abilitare: Prof.univ.dr. Petraru Gheorghe, Universitatea “A.I.Cuza” Iasi; Prof.univ.dr. Himcinschi Mihai, Universitatea “1 Decembrie 1918” Alba-Iulia; Prof.univ.dr. Nechita Vasile, Universitatea “Ovidius” din Constanta.

Doar preotul profesor Mihai Himcinschi ne-a contactat telefonic promițând că va reveni cu explicații. Nu a făcut-o. Profesorul a precizat doar că la examenul de abilitare candidatul NU este obligat să aducă toate publicațiile în format fizic, astfel comisia nu are cumsă verifice dacă ceea ce trece acel candidat în fișă este real sau nu. Răspunderea îi aparține candidatului deoarece semnează pe proprie răspundere.

Citește și:

Cele mai populare

Recent Comments