USR Ovidiu sesizează Prefectura Constanța în legătură cu neregulile din Primăria Ovidiu

Filiala USR Ovidiu a depus o sesizare la Prefectura Constanța prin care denunță lipsa de transparență și blocarea fluxului de informații publice la nivelul Primăriei orașului Ovidiu.

Sesizarea, semnată de consilierul local Raluca Antonescu, aduce în atenția prefectului faptul că mai multe solicitări depuse în luna august de consilierii locali USR PLUS au fost complet ignorate de reprezentanții Primăriei.

De asemenea, a fost semnalat și faptul că, în ciuda unei sentințe din luna mai, prin care instanța obligă primarul George Scupra să pună la dispoziția consilierilor informații legate de un contract încheiat de Primărie, nici până în prezent nu au fost furnizate documentele solicitate.

Totodată, consilierii au informat Prefectura în legătură cu faptul că la nivelul autorității locale, în luna august, nu a fost convocat Consiliul Local.

Redăm sesizarea reprezentanților USR Ovidiu adresată Prefecturii Constanța.

„Sesizare prin care vă aduc la cunoștință faptul că la nivelul administrație locale Ovidiu NU SUNT RESPECTATE DISPOZIȚIILE LEGALE PRIVIND TRANSPARENȚA DECIZIONALĂ, LIBERUL ACCES LA INFORMAȚIILE DE INTERES PUBLIC ȘI NICI OBLIGAȚIILE MINIMALE stabilite în sarcina administrației locale de către CODUL ADMINISTRATIV.

În acest sens, doresc să informez că la nivelul administrației locale a orașului Ovidiu, sunt încălcate dispozițiile:

Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrațiile publice;

Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public;

Legii 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și a demnităților publice;

Codului administrativ aprobat prin OUG 57/2019, cu modificările și actualizările ulterioare.

Astfel, doresc să vă informez că în perioada 9-24 august am depus mai multe cereri la primăria Ovidiu FĂRĂ A PRIMI NICIUN RĂSPUNS din partea aparatului de specialitate al primarului. Atașez la prezenta cererile înregistrate la primăria Ovidiu pentru care nu am primit răspuns.

Reamintesc pe această cale că, în baza art. 218 din Codul administrativ:

(1) Dreptul aleșilor locali de a avea acces la orice informație de interes public nu poate fi îngrădit.

(2) Autoritățile administrației publice centrale și locale, instituțiile, serviciile publice, precum și persoanele juridice de drept privat sunt obligate să asigure informarea corectă a aleșilor locali, potrivit competențelor ce le revin, asupra treburilor publice și asupra problemelor de interes local.

De asemenea:

Art. 226 din Codul administrativ privind transparența activității prevede că:

(1) Primarul, respectiv președintele consiliului județean, este obligat ca, prin intermediul secretarului general al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale și al aparatului de specialitate, să pună la dispoziția consilierilor locali, respectiv consilierilor județeni, la cererea acestora, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare, informațiile necesare în vederea îndeplinirii mandatului în condițiile legii. 

În plus, doresc să precizez că UAT Ovidiu, reprezentată prin primar George Scupra, a fost obligată de instanță în data de 5 mai 2021, prin sentința civilă nr. 775/2021 (atașată la prezenta), să comunice în scris informațiile privind contractul în baza căruia s-au derulat lucrările de asfaltare în cartierul Ovidiu Sud, în zona blocurilor CD, modalitatea de atribuire a acestor contracte, sursa de finanțare, studiul de fezabilitate, proiectul tehnic și autorizația de construcție pentru lucrările de asfaltare în cauză.

Informațiile nu au fost furnizate nici până în prezent.

Un alt aspect pe care vreau să îl sesizez și asupra căruia aș dori să luați măsuri este legat de convocarea ședințelor de consiliu local. Pe această cale doresc să vă informez că în luna august a acestui an NU A FOST ORGANIZATĂ NICIO ȘEDINȚĂ de consiliu local.

Reamintesc că, art. 133 din Codul administrativ în vigoare prevede:

Consiliul local se întrunește în ședințe ordinare, cel puțin o dată pe lună, la convocarea primarului.

De asemenea, pe această cale doresc să sesizez caracterul ilegal al ședințelor consiliului local, prin introducerea și prezentarea anumitor proiecte către consilierii locali direct în ședința de consiliu local. Mai exact, se trimite convocatorul având o anumită ordine de zi, după care, exact la începerea ședinței de consiliu local programate se anunță că au fost introduse pe ordinea de zi alte noi proiecte, fără a se oferi posibilitatea consilierilor de a analiza în detaliu respectivele proiecte.

Având în vedere rolul legal pe care îl dețineți și atribuțiile stabilite în mod expres de LEGE în sarcina dvs., vă solicit să dispuneți MĂSURI pentru corectarea neregulilor de la Primăria Ovidiu”, se arată în documentul transmis de consilierii USR Ovidiu.

Citește și: Primăria Ovidiu, lipsită de transparență. Sponsorii care au plătit Zilele Orașului, ascunși de ochii lumii

Urmărește-ne pe:

Doneaza