Strategia Culturală a Constanței (II): INFRASTRUCTURA culturală – document

Pe pagina de internet a Primăriei Constanța a fost publicată Strategia Culturală a Constanței (2021-2031), un document care se află în dezbatere publică. „Dobrogea Live” vă prezintă în serial cele șapte axe strategice ale acesteia.

Conform Strategiei, principalele axe strategice ale Strategiei culturale sunt: 1. PENINSULA. Constanța – coroana culturală sezonieră a României. Peninsula – coroana culturală a Constanței; 2. INFRASTRUCTURA. Dezvoltarea infrastructurii culturale și conexe; 3. MOZAICUL/MULTICULTURALITATEA. Constanța – mozaic multicultural, multietnic și multiconfesional; 4. ADMINISTRAȚIA. Consolidarea capacității de acțiune și intervenție a aparatului administrativ în domeniul cultural; 5. COEZIUNEA. Consolidarea coeziunii culturale locale; 6. CETATEA. Cultura ca motor al dezvoltării durabile locale, ca șansă pentru toți și ca instrument de capacitare la viața Cetății a noilor generații; 7. CREATIVITATEA. Încurajarea creativității culturale autohtone

II. INFRASTRUCTURA – document

Infrastructura culturală a municipiului a atins, cu rare excepții, un nivel critic. Nu pot fi organizate în municipiu, la standarde de calitate, evenimente culturale de amplitudine de tip indoor, iar spațiile publice nu permit derularea de evenimente outdoor decât în condiții limitative. Nu există spații adecvate organizării de evenimente culturale de nivel ridicat, din categoria culturii înalte/tradiționale.

Dezvoltarea infrastructurii culturale a municipiului reprezintă o necesitate urgentă și prioritară, care trebuie realizată prin ample acțiuni coroborate și complementare, pe multiple paliere: construirea a noi imobile/spații dedicate evenimentelor culturale (1); renovarea, repararea, modernizarea actualelor obiective de infrastructură cu destinație culturală (2); schimbarea destinației unor clădiri/imobile/spații care au în prezent altă destinație (3); achiziții și exproprieri pentru cauză de utilitate publică (4) etc.

Nivelul redus al dezvoltării infrastructurii culturale locale, mai ales în zona peninsulară și centrală, reprezintă una dintre realitățile culturale, sociale și economice locale asupra cărora se preconizează a se opera schimbări paradigmatice pozitive odată cu implementarea Strategiei culturale în următorii 10 ani.

Infrastructura culturală la nivelul municipiului Constanța este insuficientă pentru atingerea obiectivelor Strategiei, iar dezvoltarea acestei infrastructuri reprezintă o prioritate și o urgență a acțiunii administrației locale în domeniul cultural. Prioritatea zero în acest domeniu, trebuie să o reprezinte construirea unui spațiu multifuncțional, modern, care să poată găzdui evenimente de mari dimensiuni în domeniu (concerte, spectacole etc.) – un Palat local al culturii.

O măsură complementară care poate fi avută în vedere de către administrația publică locală în domeniul cultural și de divertisment, de tip prioritar și urgent, o reprezintă dezvoltarea infrastructurii culturale și de divertisment locale, prioritar în zona peninsulară și centrală, în special a celei cu tradiție în domeniul cultură recreere-divertisment.

Valorizarea și extinderea acestei infrastructuri este vitală din perspectiva punerii în valoare și utilizării maximale a acesteia de către instituțiile publice de cultură și de către operatorii culturali independenți locali, în regim diversificat (multifuncțional) și permanent (în sezon și în extrasezon). Punerea în valoare a unui obiectiv cultural și de recreere-divertisment în zona peninsulară și centrală a municipiului Constanța ar contribui în mod direct la dezvoltarea infrastructurii culturale și de recreere-divertisment în zona respectivă, care reprezintă zona de maxim impact și de maximă relevanță pentru viața culturală a municipiului Constanța și ar permite desfășurarea constantă/permanentă (atât în timpul sezonului cât și în afara acestuia) de activități culturale și de divertisment destinate tuturor categoriilor de public (public indigen și alogen, de toate vârstele, cu nevoi culturale și de divertisment heterogene), într-o structură diversificată tematic (spectacole, expoziții, concerte, vizionări de filme, activități culturale în aer liber, lansări și prezentări de carte, teatru stradal etc.).

Având în vedere situația actuală a infrastructurii culturale locale din zona peninsulară și centrală, este foarte probabil că, pentru îndeplinirea acestor obiective de interes local prioritare și urgente în domeniul cultural, respectiv pentru identificarea și punerea în valoare a unui obiectiv multifuncțional în domeniul cultură/recreere/diverstiment, este nevoie de construcţia, reabilitarea, modernizarea şi/sau reconversia funcţională a unui astfel de obiectiv din zona peninsulară și centrală, respectiv de alocarea de fonduri necesare efectuării acestor lucrări.

Capătă caracter urgent nevoia de dezvoltare a infrastructurii culturiale în domeniile teatru și muzică. În domeniul teatral, este nevoie de dezvoltarea infrastructurii de care dispun în prezent cele două instituții teatrale care funcționează în municipiu (Teatrul Național de Operă și Balet Oleg Danovski și Teatrul de Stat Constanța), de dezvoltarea sectorului/domeniului teatrului stradal, precum și de diversificarea și permanentizarea ofertei de evenimente sectoriale. Pentru desfășurarea de spectacole și concerte de mare amploare, este nevoie de o sală de concerte modernă și de mari dimensiuni, cu funcționalitate autonomă sau integrată într-un obiectiv de infrastructură culturală cu destinații multiple. Principalele obiective specifice: dezvoltarea infrastructurii culturale (1) și sporirea gradului de conștientizare a valorilor de patrimoniu, reabilitarea și punerea lor în valoare, în circuitul turistic-economic (2).

Citește și:

Urmărește-ne pe:

Doneaza