Strategia Culturală a Constanței (I): PENINSULA – coroana culturală a municipiului

Pe pagina de internet a Primăriei Constanța a fost publicată Strategia Culturală a Constanței (2021-2031), un document care se află în dezbatere publică timp de o lună. „Dobrogea Live” vă prezintă în serial cele șapte axe strategice ale acesteia.  

Conform Strategiei, principalele axe strategice ale Strategiei culturale sunt: 1. PENINSULA. Constanța – coroana culturală sezonieră a României. Peninsula – coroana culturală a Constanței; 2. INFRASTRUCTURA. Dezvoltarea infrastructurii culturale și conexe; 3. MOZAICUL/MULTICULTURALITATEA. Constanța – mozaic multicultural, multietnic și multiconfesional; 4. ADMINISTRAȚIA. Consolidarea capacității de acțiune și intervenție a aparatului administrativ în domeniul cultural; 5. COEZIUNEA. Consolidarea coeziunii culturale locale; 6. CETATEA. Cultura ca motor al dezvoltării durabile locale, ca șansă pentru toți și ca instrument de capacitare la viața Cetății a noilor generații; 7. CREATIVITATEA. Încurajarea creativității culturale autohtone

PENINSULA

„Zona Peninsulară a municipiului Constanța reprezintă zona cu cel mai mare potențial de expresie simbolică a vieții culturale locale, iar una dintre principalele axe strategice ale Strategiei culturale a municipiului o poate reprezenta transformarea Peninsulei și a zonei centrale a municipiului în „coroană culturală a Constanței”, prin valorificarea patrimoniului cultural, identitar, istoric de tip material și imaterial existent la nivelul municipiului, prioritar în zona peninsulară, în sezon și în extrasezon”, se arată în Strategia Culturală.

Constanța – coroana culturală sezonieră a României. Peninsula – coroana culturală a Constanței (extras din document)

Principalele dimensiuni ale acestei axe prioritare vizează: extinderea sezonului turistic; crearea și diversificarea unor rute de impact în domeniul turismului cultural; îmbunătățirea accesului la obiective culturale, istorice, turistice și arhitecturale; îmbunătățirea și extinderea infrastructurii culturale și conexe; crearea unor programe, circuite și rute istorice, culturale și turistice precum Cetatea antică a Tomisului (Edificul Roman cu Mozaic, Termele Romane, Poarta Mare a Cetății etc.), Constanța Regală (Cuibul Reginei, Palatul Regal, Vila Regală din Mamaia etc.), Octogonul confesional etc.; valorizarea potențialului zonei peninsulare și centrale prin proiecte de soluții arhitecturale și urbanistice; diversificarea agendei de evenimente culturale; crearea unor evenimente de brand.

Obiectivul final îl reprezintă crearea unui sistem ramificat de instrumente și mecanisme care să facă din orașul Constanța (care, în 2020, a reprezentat principala destinație turistică în plan național) o piață (percepută și omologată ca atare la nivel național) a unor oferte culturale diversificate și de calitate pentru turiști și autohtoni, în principal pe durata sezonului extins.

Nucleul tuturor programelor de acțiune și intervenție îl reprezintă Peninsula. Peninsula este spațiul care poate genera creșteri substanțiale ale turismului cultural, care poate exploata creativ potențialul cultural, istoric, turistic și arhitectural al zonei, care poate mixa creativ multiple rute și trasee de tip cultural, turistic, istoric și arhitectural etc.

Obiectivul principal îl reprezintă valorificarea sistemică și creativă a patrimoniului cultural, identitar, istoric de tip material și imaterial existent la nivelul municipiului, prioritar în zona Peninsulară, în sezon și în extrasezon. În acest sens, este nevoie de crearea unui cadru sistemic și funcțional de dialog și acțiune coezivă, de dezbateri și consultări publice permanente, cu participarea reprezentanților administrației locale și județene, ai instituțiilor publice și de cultură și ai societății civile, privind starea patrimoniului istoric și soluțiile concrete posibile privind protejarea și valorizarea monumentelor istorice.

Municipalitatea are în fază de lucru un proiect privind „reamplasarea, restaurarea și punerea în valoare a statuilor și monumentelor istorice amplasate în municipiu”, prin măsuri de conservare care asigură protecția patrimoniului.

Potrivit acestui proiect, se propun spre reamplasare și restaurare următoarele obiective: Sirena și delfinul, Jucătoarea de tenis, În soare, grupul statuar Fete șezând (Tinerețe), Joc Sportiv, Muzica mării; se propun spre restaurare: Anghel Saligny (bd Elisabeta, pe promontoriu), Basorelieful Oameni cu tauri (în fața Muzeului Ion Jalea), Arcașul (în fața Muzeului Ion Jalea), Grupul Statuar Pescarii (la fântâna de pe faleza Cazinoului), Bustul Mihai Eminescu (pe faleza Cazinoului), Farul Genovez (pe faleza Cazinoului), Statuia Ovidiu (Piața Ovidiu), Bustul Ion Bănescu (Parcul Arheologic), Bustul Vasile Pârvan (Parcul Arheologic), Copilul cu broasca (Muzeul de Artă), Extaz (Parcul TNOB), Grupul statuar Faun și nimfă (Parcul TNOB), Tinerețe (Parcul TNOB), Aruncătorul cu discul (Sala Sporturilor), 2 basoreliefuri Tineri sportivi (Sala Sporturilor); se propun pentru punere în valoare: Timonierul (Faleza Cazino), Grupul Statuar Carmen Sylva și fata cu harpă (faleza Cazino), Lupoaica (Bd. Tomis), Harta Arheologică Dobrogea și marea (de pe clădirea Curții de Conturi). Sunt în curs lucrările de intervenție ale Companiei Naționale de Investiții / CNI la Cazinoul Constanța (obiectivul de investiție “Consolidare şi restaurare Cazino Constanța”), monument de categorie “A” cu valoare patrimonială, arhitecturală și istorică excepțională, de o importanță deosebită din punct de vedere istoric, cultural şi social, unul dintre cele mai importante obiective turistice din România și cea mai importantă clădire publică realizată în stil Art Nouveau.

În urma realizării lucrărilor specifice de consolidare și restaurare, se preconizează redarea în circuitul public a Cazinoului în 2022. Prin amploarea și calitatea lucrărilor realizate, se estimează că, începând cu anul 2022, Cazinoul va redeveni un centru cultural și de divertisment de anvergură internațională, care va putea găzdui evenimente culturale, simpozioane, expoziții, beneficiind în acest sens de o sală multifuncțională de 200 de locuri, de o sală de festivități cu o capacitate de 150 de locuri și de un Muzeu al Cazinoului. În caietul de sarcini figurează ca funcțiuni principale, instructive și culturale: sală de concerte cu o acustică adecvată, teatru, cinematecă, spațiu de conferințe la etaj și centru expozițional cu simeze pentru expoziții de artă, versinaje, lansări de carte etc.

Punerea în valoare, prin ample acțiuni de conservare, renovare, modernizare, a unor obiective culturale de impact pentru municipiul și județul Constanța, precum Edificiul Roman cu Mozaic, Termele Romane, Mormântul Hypogeu Paleocreștin, Bazilica/cripta paleocreștină, Amfiteatrul și bazilica creștină, Poarta Mare a Cetății Tomis etc reprezintă o direcție prioritară.

În vederea punerii în valoare a patrimoniului istoric din Peninsulă și zona adiacentă, este nevoie de proiecte culturale și artistice care să prezinte în mod integrat istoria cetății Tomis. Acestea se pot desfășura în aer liber, pe categorii tematice și de vârstă, în funcție de publicul căruia i se vor adresa.

În vederea punerii în valoare a patrimoniului cultural local, se recomandă totodată proiecte culturale care să promoveze personalitățile marcante din istoria (culturală și nu numai) a municipiului, inclusiv realizarea de filme documentare privind contribuția acestora la dezvoltarea culturală locală.

Patrimoniul din Peninsulă poate fi valorificat în mod creativ și prin proiecte care se adresează prioritar generației „tehnologiei în dezvoltare” – de exemplu, proiecte de video mapping, în care proiecțiile de lumini pot aduce la viață clădirile emblematice ale orașului; conceptul video mapping a avut feedback pozitiv și impact semnificativ în toate orașele în care a fost implementat.

Printr-o punere în valoare inspirată, creativă, eficientă și responsabilă, patrimoniul cultural şi istoric local poate să contribuie nu doar la promovarea identității locale, ci și la creșterea veniturilor municipalității, din perspectiva așteptatei extinderi a turismului cultural (acest tip de turism cunoaşte o dezvoltare accelerată care se bazează pe potenţialul moştenirii culturale).

Este totodată de interes prioritar local construirea unui obiectiv cultural de impact în zona Peninsulară. Având în vedere situația actuală a infrastructurii culturale locale din zona peninsulară, este foarte probabil că, pentru îndeplinirea acestui obiectiv de interes local prioritar în domeniul cultural, respectiv pentru identificarea și punerea în valoare a unui obiectiv cultural de impact în zona peninsulară, este nevoie de construcţia, reabilitarea, modernizarea şi/sau reconversia funcţională a unui astfel de obiectiv, respectiv de alocarea de fonduri necesare efectuării acestor lucrări. Un astfel de obiectiv este de interes local prioritar și urgent în domeniul cultural și este de utilitate publică la nivelul municipiului Constanța. Cel mai fezabil proiect de acest gen este Casa lui Ovidius, proiect cultural de anvergură asumat de către actuala administrație locală.

Obiectivele specifice acestei axe: crearea unui program multifuncțional Peninsula, care să sporească substanțial valorizarea patrimoniului cultural, turistic și istoric din zona peninsulară (1), valorizarea brandului Cetatea Tomis (2) consolidarea brandului identitar al lui Publius Ovidius Naso prin crearea Casei lui Ovidius (3).

Citește și:

Urmărește-ne pe:

Doneaza