INTERVIU Dorin Popescu, consilierul primarului V. Chițac: Vrem să realizăm o strategie culturală a Constanței

Publicația „Dobrogea Live” își propune în perioada următoare să vă prezinte profilul celor patru consilieri personali ai primarului municipiului Constanța – Vergil Chițac. În ediția de astăzi, în fața dvs. vine Dorin Popescu, consilier personal pe probleme de relații internaționale, relații publice (mai puțin comunicarea / biroul de presă), cultură, educație și dialogul cu societatea civilă.

1. V-ați așteptat să fiți solicitat de către primarul Vergil Chițac pentru postul de consilier personal? În ce context a venit această nominalizare?

În ultimii patru ani, de la revenirea mea în Constanța odată cu finalizarea misiunii diplomatice din cadrul Ambasadei României de la Sarajevo (unde am exercitat funcția de prim-colaborator al șefului Misiunii, ministru-consilier), am primit dovezi convingătoare ale prețuirii domnului Vergil Chițac pentru calitatea activităților mele organizate de subsemnatul ca președinte al Asociației geopolitice “Casa Mării Negre / Black Sea House”, pentru capacitatea mea de a genera inițiative și proiecte de impact în plan geopolitic și cultural și pentru implicarea mea în proiectele și inițiativele de calitate ale urbei, în domeniile de mai sus.

Domnul Vergil Chițac a onorat necondiționat și prompt toate invitațiile mele adresate acestuia de a participa la activitățile geopolitice ale Asociației; a formulat numeroase aprecieri publice privind calitatea acestor activități, mi-a transmis în dese rânduri prețuirea acestuia pentru anvergura și dinamica loc; am devenit colegi, la invitația mea, în cadrul filialei Constanța a Asociației Inițiativa pentru Cultură Democratică Europeană / ICDE etc.

În contextul tuturor acestor dovezi de prețuire transmise, m-am așteptat să fiu solicitat de către domnul Chițac pentru postul de consilier personal. Mai mult, domnul Chițac mi-a formulat, la nivel principial, o ofertă de colaborare în urmă cu mai multe luni, în eventualitatea alegerii sale în această funcție, prin vot, de către cetățenii municipiului Constanța. I-am transmis, totodată, cu această ocazie, acordul meu de principiu. Nominalizarea de facto s-a produs astfel ca punere în practică, în prima zi de activitate în calitate de primar a domnului Vergil Chițac, a propunerii principiale mai vechi a acestuia. Sunt onorat de încrederea domnului Vergil Chițac, de modul elegant, acurat, demn, responsabil și profesionist în care a formulat și implementat propunerea de a-i fi consilier personal, precum și de toate atributele care probează această încredere .

2. De ce credeți că sunteți potrivit pentru această calitate, cea de consilier personal?

Domnul Vergil Chițac, mi-a atribuit, în calitate de consilier personal al acestuia pe perioada actualului mandat, următoarele domenii largi de responsabilitate: relațiile internaționale, relațiile publice (mai puțin comunicarea / biroul de presă), cultura, educația și dialogul cu societatea civilă.

Relații internaționale: am experiență diplomatică substanțială: am efectuat trei misiuni diplomatice în calitate de diplomat al Statului Român (2002-2006, secretar III la Ambasada României din Moscova / Federația Rusă; 2007-2011, consilier diplomatic la Consulatul General al României de la Cernăuți / Ucraina; 2012-2016, consilier diplomatic și ministru-consilier la Ambasada României de la Sarajevo / Bosnia și Herțegovina); am, de asemenea, experiență în funcții de conducere în cadrul unor misiuni diplomatice: în perioada 2008-2009 am fost gerant interimar (consul general ad interim) la Consulatul General al României de la Cernăuți / Ucraina, iar în perioada 2012-2016, pe întregul mandat diplomatic de la Sarajevo, am fost prim-colaborator al șefului Misiunii; am înființat, în Constanța, singura asociație geopolitică din sud-estul României, Asociația “Casa Mării Negre / Black Sea House”, singurul think-tank (grup de reflecție) geopolitic dedicat geopoliticii Mării Negre din teritoriu (din afara Capitalei); sunt expert în geopolitică recunoscut pe plan național și regional (cu interviuri și evaluări geopolitice solicitate de mass-media din România și țări din proximitate).

Cultură, educație, dialogul cu societatea civilă: am inițiat și desfășurat, în calitate de om de cultură și mai ales ca președinte al Asociației “Casa Mării Negre”, zeci de activități, proiecte, programe, inițiative în domeniile cultură și educație, implementate prioritar în ultimii patru ani pe plan local, independent sau în colaborare cu parteneri. În calitate de președinte al Asociației Casa Mării Negre am derulat mai multe proiecte și programe culturale în parteneriat cu structuri și instituții locale (Ludi Ovidiani, organizator Inspectoratul Școlar Județean Constanța; România în sărbătoare, organizator Patriarhia Română – Arhiepiscopia Tomisului, Centenarul Unirii în Dobrogea, locul unde începe istoria românilor, organizator  Patriarhia Română – Arhiepiscopia Tomisului – la toate cele trei proiecte menționate, Asociația a avut statutul de partener), Ateliere de oratorie (program școlar educațional în curs de derulare), precum și proiecte proprii precum Nevoia de poveste a Tomisului. Întoarcerea lui Ovidiu, derulat în 10 unități școlare din județele Constanța și Tulcea.

Am editat volumul colectiv omagial Răzbunarea barbarilor. 2000 de ani fără Ovidiu la Tomis, coordonator Dorin Popescu (Editura Ideea Europeană, București, 2017, Colecția Istoria mentalităților, 904 pag.), cu ocazia bimilenarului morții lui Publius Ovidius Naso și am organizat lansarea publică a acestuia la Constanța și Tulcea, precum și în zeci de unități școlare și universitare. Am încheiat peste 30 de acorduri de parteneriat cu instituții culturale centrale și locale, din România și R. Moldova, în vederea derulării de proiecte culturale de relevanță și impact pentru cultura română.

În perioada 2017-2020, am inițiat, organizat și implementat peste 30 de activități și proiecte culturale, în nume personal sau în calitate de președinte al Asociației Casa Mării Negre. Lista selectivă a acestora poate fi consultată pe pagina de web a Asociației.

Experiența profesională pe care o am în domeniul relațiilor publice ca fost jurnalist și ca lector universitar în domeniul științelor comunicării va reprezenta o garanție suplimentară a unei activități de calitate în domeniul relațiilor publice.  Am predat, la Universitatea Andrei Șaguna din Constanța, în calitate de lector universittar, numeroase cursuri de specialitate din ariile curriculare “Comunicare” și „Relații Internaționale”, precum: Modele ale presei românești în perioada interbelică, Etica și mass-media, Limbajul presei etc.

Sunt, de asemenea, doctor în litere/filologie, dublu licențiat, am publicat patru volume și numeroase articole, studii, eseuri etc. în domenii diferite – cultura, geopolitica, relațiile internaționale etc.

3. De cât timp îl cunoașteți pe dl Vergil Chițac și de cât timp colaborați cu acesta? În ce constă colaborarea?

Îl cunosc pe domnul Vergil Chițac din perioada primei mele facultăți; primarul actual al municipiului Constanța mi-a fost profesor în perioada efectuării studiilor universitare la Academia Navală Mircea cel Bătrân din Constanța; era un profesor erudit, sobru, extrem de bine pregătit, iubit și apreciat de către studenți; era apropiat ca vârstă de noi (cu doar câțiva ani mai mare), avea un stil spumos de expunere, ne captiva cu trimiteri erudite etc.; mulți dintre studenți apreciau că este cel mai bun profesor din Academie – mă număr printre aceștia. Nu am colaborat niciodată cu acesta de la absolvirea Academiei (1993) până la revenirea mea în orașul Constanța, în 2017 și nu am avut nici cel mai mărunt contact direct cu acesta în toată această perioadă de 24 de ani; după aproape un sfert de veac mi-am reîntâlnit profesorul la Tomis, în spațiul public, iar relația de încredere și prețuire reciprocă de odinioară s-a înnoit firesc, mai ales că în toată această perioadă fiecare dintre noi a avut cariere profesionale de amplitudine; în perioada 2017-2020, am colaborat cu acesta exclusiv prin invitarea sa periodică la activitățile geopolitice ale Asociației Casa Mării Negre (toate aceste invitații au fost onorate prompt), unde am descoperit capacități deosebite ale acestuia în domeniul evaluării geopolitice a situației actuale din regiunea extinsă a Mării Negre. Colaborarea cu aceasta a fost astfel, în ultimii patru ani, punctuală, episodică, exclusiv prin participări comune la activitățile geopolitice ale Asociației.

4. Care sunt principalele dvs. obiective pentru îmbunătățirea calității vieții în orașul Constanța?

Relații internaționale: valorizarea profilului geopolitic substanțial pe care îl are orașul Constanța în regiunea extinsă a Mării Negre ca oraș-port; transformarea acestuia în pol geopolitic relevant în partea vestică a bazinului Mării Negre; crearea de parteneriate, acorduri și înțelegeri de cooperare cu orașe-port din regiunea Mării Negre, precum și menținerea și extinderea celor existente; crearea și extinderea rețelei de orașe-partenere în țări cu care România are încheiate acorduri de Parteneriat Strategic (SUA, Polonia, R. Moldova, Turcia etc.); consolidarea rolului municipiului Constanța în derularea/implementarea Parteneriatului Strategic cu SUA; consolidarea relațiilor și legăturilor cu mediile și structurile SUA prezente în județul Constanța; dezvoltarea relațiilor de cooperare cu orașele-partenere în sensul identificării și exploatării bunelor practici ale acestora în domeniul calității vieții și “importul” acestor bune practici în Constanța. Obiectivul strategic pe care îl vom avea în vedere este ca, prin intermediul schimbului de experiență și bune practici pe care municipiul Constanța îl va derula cu orașele partenere, să putem dezvolta instrumentele de îmbunătățire a calității vieții cetățenilor municipiului Constanța prin aplicarea soluțiilor identificate de către parteneri (mai ales orațele din țările membre UE) în domenii în care țările sau municipalitățile acestora au bune practici omologate la nivel european. Vom încerca să creăm o cultură de securitate pe plan local, consolidând organizațiile de utilitate publică din municipiul Constanța cu atribuții, roluri și competemțe în domenii esențiale pentru dezvoltarea municipiului Constanța, construind coeziuni ale acestora, cu scopul de a valoriza expertiza lor în domenii ce pot genera dezvoltări substanțiale sectotriale ale Constanței.

Cultură, educație, societatea civilă: creșterea gradului de coeziune a comunității culturale locale și a legăturilor dintre Primăria municipiului Constanța și comunitatea culturală și academică locală; consolidarea rolului mediilor academice în viața Cetății; valorizarea resursei umane de calitate; îmbunătățirea indicatorilor statistici privind performanțele culturale, la nivelul municipiului Constanța; îmbunătățirea vitalității culturale a orașului Constanța (potrivit datelor celui mai recent barometru privind vitalitatea culturală a orașelor din România, publicat în 2018 pe baza datelor din 2016, municipiul Constanța ocupă locul 35 din 46 de orașe analizate la indicele general de vitalitate culturală).

Vom încerca să realizăm o Strategie culturală a municipiului Constanța, care să aibă la bază un barometru al situației actuale în domeniul culturii, indicatori statistici ai domeniilor și subdomeniilor vieții culturale, analize statistice generale și sectoriale privind practicile, cutumele, experiențele, potențialul și nevoile mediilor culturale și ale cetățenilor orașului Constanța în domeniile cultură și educație. Ca proiecte de anvergură, ne propunem consolidarea și valorizarea brandurilor culturale omologate ale orașului (ancestralitatea, multiculturalitatea, instituțiile teatrale, rețeaua locală de muzee, Publius Ovidius Naso, Revista Tomis etc.). În mod concret, avem în vedere reînființarea Revistei Tomis și construirea, în oraș, a unei Case Memoriale a lui Publius Ovidius Naso – Casă care să reproducă arhitectura și stilistica de epocă a casei în care va fi locuit acesta la Tomis; o astfel de Casă, Casa lui Ovidius, va stimula și valoriza imaginea Constanței ca moștenitoare culturală a Tomisului, va consolida profilul multiculturalității și ancestralității Tomisului, va valoriza miturile Cetății, va consolida profilul identitar / cultural al Tomisului.

În toate domeniile de responsabilitate, voi avea în vedere: Programul actual de Guvernare Locală, așa cum a fost acesta enunțat public de către Primar în timpul campaniei electorale, la elaborarea căruia știu că au fost chemați (și au participat) și cetățenii orașului Constanța, program pe care aceștia l-au votat implicit, odată cu alegerea domnului Vergil Chițac în funcția de Primar; Programul de Guvernare Locală, așa cum va rezulta în urma dezbaterii și votării acestuia în Consiliul Local Municipal – așteptăm ca noul Consiliu Local Municipal să adopte în perioada următoare un Program de Guvernare Locală; documentele strategice existente în momentul de față la nivelul municipiului Constanța; viitoarea strategie culturală pe care o vom elabora în perioada următoare.

5. În cazul în care sfaturile/recomandările dvs. sunt ignorate de primar, sunteți gata să renunțați la funcția de consilier personal?

Până în momentul de față, nu am constatat nici cel mai mărunt semnal potrivit căruia domnul Vergil Chițac nu ar acorda interresul cuvenit recomandărilor mele, iar relația de încredere dintre noi nu are, în momentul de față, fisuri; ocup funcția de consilier personal doar pentru că domnul Vergil Chițac a văzut în mine omul potrivit pentru a-l consilia în domeniile de responsabilitate atribuite mie; dacă această relație de încredere va genera în timp clivaje și, în context, dacă recomandările mele substanțiale/majore vor fi ignorate, nu voi avea nici cea mai măruntă ezitare în a renunța la ocuparea acestei poziții. Liantul, garanția și calitatea relației noastre sunt conferite de încrederea reciprocă dintre  mine și domnul Virgil Chițac. Dacă această relație de încredere se va atrofia, primul efect cuantificabil al acestei atrofieri va fi renunțarea de bună voie la această calitate sau, reciproc, denunțarea acesteia chiar de către domnul Primar.

CV – Dorin Popescu

Studii: Sunt doctor în filologie (2012) şi licenţiat în filologie (1999). Am absolvit Facultatea de Litere şi Teologie a Universităţii de Stat Ovidius Constanţa, profilul Litere, specializarea Limba Română – Limba Latină (1999) şi Academia Navală Mircea cel Bătrân din Constanţa (1993). Am susţinut, în octombrie 2012, teza de doctorat la Universitatea de Stat Ştefan cel Mare Suceava, cu titlul Paradigma constituirii discursului literar la Constantin Noica (conducător de doctorat: prof. univ. dr. Mircea A. Diaconu), cu propunerea de acordare a distincției Summa cum Laudae.
Volume publicate: Noica. Bătălia continuă (autor), Editura Ideea Europeană, 2013 – debut absolut, Figuri ale textului anteic (autor), Editura Ideea Europeană, 2016, Răzbunarea barbarilor. 2000 de ani fără Ovidiu la Tomis, Editura Ideea Europeană, 2017 (autor și coordonator; coautor Liviu Franga), Captivi la Pontul Hibrid, Editura Ideea Europeană, 2020.
Premii literare (obţinute la Festivalul de poezie şi critică literară Porni Luceafărul, Botoşani): Premiul revistei Timpul pentru eseu şi critică literară (Iaşi, 1994); Premiul pentru eseu al revistelor Timpul şi Contrapunct (Iaşi, 1995); Premiul pentru eseu al revistei Dacia Literară (Iaşi, 1996); Premiul pentru eseu al revistei Convorbiri Literare (Iaşi, 1999) şi Marele Premiu pentru critică literară şi eseu al Asociaţiei Scriitorilor din Iaşi (Iaşi, 1998).
Am publicat peste 100 lucrări, studii, eseuri, recenzii, articole de critică literară în diferite reviste culturale din România şi din străinătate (Contrapunct, Convorbiri Literare, Dacia Literară,, Ecouri, Metafora, Paradigma, Septentrion, Steaua, Timpul, Tomis, Transilvania), în diferite antologii literare, suplimente literare şi culturale ale unor publicaţii centrale şi locale (Observator de Constanţa, Ziua de Constanţa etc); am publicat peste 25 de lucrări ştiinţifice în domeniul teoriei şi criticii literare (inclusiv în publicaţii ştinţifice ale Universităţii Ştefan cel Mare Suceava şi în Anuarul Institutului de Ştiinţe Socio-Umane Sibiu). Am fost membru al Cenaclului de Marţi, Constanţa (înfiinţat de prof. dr. Marin Mincu), în perioada 1995-1999.
Am publicat cca 100 de analize, articole, studii și eseuri geopolitice în mass-media electronice și în diferite publicații de profil. În prezent, public periodic articole și studii de geopolitică în presa centrală (autor pe portalul “Contributors”, Ziare.com și SpotMedia.ro, în presa locală, precum și studii geopolitice și culturale în diferite publicații de profil (Geopolitica, București; Glasul Bucovinei, Cernăuți; OltArt, Slatina; Limba Română, Chișinău; Agora, Constanța; Analele Dobrogei, Constanța; Anuarul Muzeului Național al Marinei Marinei, Constanța etc.).
Sunt membru în colectivul științific al revistei Patrimonium. Revistă Română de Studii Istorice și Interculturale, precum și membru al colectivelor de redacție ale publicației Glasul Bucovinei (Cernăuți, editată de Institutul Cultural Român) și revistei OltArt (Slatina).
Dețin distincția “Crucea Sfântului Apostol Andrei (Dobrogea)” oferită de Arhiepiscopia Tomisului în 2018 pentru “păstrarea și propășirea conștiinței naționale”.
Sunt coordonator al filialei Constanța a Asociației Inițiativa pentru Cultură Democratică Europeană (din 2019).
Am lucrat ca jurnalist în presa centrală şi locală, scrisă şi audiovizuală. Am fost lector universitar la Universitatea Andrei Şagunadin Constanţa (Facultatea de Ştiinţe ale Comunicării şi Ştiinţe Politice, specializările Jurnalism şi, respectiv, Relaţii Internaţionale şi Studii Europene).

Urmărește-ne pe:

1 COMENTARIU

Comments are closed.

Doneaza