26.4 C
Constanța
sâmbătă, mai 28, 2022
AcasăActualitateJudețul Constanța a depășit indicele de 3 infectări la 1.000 de locuitori

Județul Constanța a depășit indicele de 3 infectări la 1.000 de locuitori

Duminică, 8 noiembrie, în județul Constanța rata incidenței cazurilor de îmbolnăvire cu COVID-19 a ajuns la 3,08/1000 de locuitori.

Și în municipiul Constanța rata este una îngrijorătoare: 4.64/1.000 de locuitori.

Din noaptea de sâmbătă spre duminică (7/8 noiembrie) orașul Ovidiu a fost introdus în carantină pentru 14 zile.

Conform Ordinului privind instituirea carantinei zonale, emis de către şeful DSU, Raed ARAFAT, carantinarea oraşului presupune următoarele obligativităţi:

•    se vor identifica toate persoanele cu domiciliul, reşedinţa ori adresa declarată în Ovidiu;
•    se limitează la maximum deplasarea persoanelor;
•    DSP Constanţa va evalua prioritatea de testare a persoanelor din oraşul Ovidiu;
•    autorităţile locale şi IPJ Constanţa au stabilit rute ocolitoare şi căile majore de circulaţie care tranzitează zona;
•    se interzic următoarele activităţi: evenimente private (nunţi, botezuri, mese festive etc.) în spaţii închise şi deschise; reuniunile cu prilejul unor sărbători, aniversări, petreceri în spaţii închise şi/sau deschise, publice şi/sau private; funcţionarea restaurantelor, cafenelelor, inclusiv a teraselor, în interiorul şi exteriorul clădirilor; funcţionarea operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc; funcţionarea structurilor de primire turistică; organizarea de spectacole şi/sau concerte;
•    slujbele religioase cu caracter colectiv se pot oficia în lăcaşurile de cult, fără accesul publicului, putând fi transmise în mass media sau online;
•    slujbele religioase cu caracter privat (botezuri, cununii, înmormântări) se pot oficia în lăcaşurile de cult, cu participarea a maximum 16 persoane;
•    este permis accesul credincioşilor în lăcaşurile de cult pentru rugăciuni cu caracter individual, astfel încât să fie asigurată o suprafaţă de minimum 4 mp pentru fiecare persoană şi o distanţă de minimum 2 m între persoane;
•    slujbele religioase care se vor oficia în aer liber se vor desfăşura cu menţinerea distanţei de 1,5 m între persoane;
•    la toate slujbele religioase trebuie respectate regulile de protecţie sanitară stabilite prin Ordinul comun al MS şi al MAI, cu avizul secretarului de stat pentru culte, emis în temeiul art. 45 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare;
•    purtarea măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura, pentru toate persoanele care au împlinit 5 ani, prezente în spaţiile publice închise şi deschise;
•    activităţile didactice care impun prezenţa fizică a antepreşcolarilor, preşcolarilor şi elevilor în unităţile de învăţământ se desfăşoară în sistem online;
•    instituţiile publice, precum şi toţi operatorii publici şi privaţi au obligaţia să organizeze activitatea şi desfăşurarea programului de lucru în regim telemuncă sau muncă la domiciliu, iar acolo unde specificul activităţii nu permite acest lucru, să organizeze programul de lucru, astfel încât personalul să fie împărţit în cel puţin două grupe care să înceapă, respectiv să termine activitatea la o diferenţă de cel puţin două ore;
•    se suspendă activitatea pieţelor agroalimentare în spaţii închise, târgurilor, bâlciurilor, pieţelor mixte şi volante şi a talciocurilor. Excepţie fac pieţele agroalimentare care pot fi organizate în zone publice deschise, cu respectarea normelor de protecţie sanitară;
•    operatorii economici care desfăşoară activităţi de comerţ/prestări de servicii în spaţii închise şi/sau deschise, publice şi/sau private să-şi organizeze şi desfăşoare activitatea în intervalul orar 05:00 – 21:00. Pot funcţiona în afara intervalului orar menţionat, următoarele categorii: operatori economici cu servicii de livrare la domiciliu, farmacii, benzinării, cu respectarea normelor de protecţie sanitară;

În intervalul orar 05.00 – 23.00, în zona carantinată este permisă circulaţia persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei pentru:

•    activităţi în domeniul apărării, ordinii publice, securităţii naţionale, sanitar, situaţiilor de urgenţă, asistenţei şi protecţiei sociale, judiciar, serviciilor de utilitate publică, energetic, alimentării cu apă, comunicaţiilor, mass-media, transporturilor şi aprovizionării populaţiei cu prezentarea unei adeverinţe de la angajator cu precizarea intervalului orar pentru desfăşurarea activităţii, legitimaţie de serviciu sau oricare alt document care să ateste activitatea profesională;
•    activităţi profesionale, altele decât cele prevăzute la punctul precedent, cu prezentarea unei adeverinţe de la angajator, legitimaţie de serviciu sau oricare alt document care să ateste activitatea profesională;
•    asigurarea de bunuri care acoperă necesităţile de bază ale persoanelor precum şi bunuri necesare desfăşurării activităţii profesionale;
•    servicii de îngrijire personală;
•    deplasarea pentru servicii de alimentaţie publică, exceptându-le pe cele destinate activităţii desfăşurate în restaurante şi terase care presupun consumul produselor în incinta respectivelor spaţii;
•    alte motive justificate, precum îngrijirea/însoţirea copiilor/membrilor de familie, îngrijirea unei/unui rude/afin sau persoană aflată în întreţinere, asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi, decesul unui membru de familie;
•    deplasări scurte, în apropierea locuinţei/gospodăriei legate de nevoile animalelor de companie/domestice;
•    urgenţe medicale;
•    participarea la slujbele religioase, cu respectarea prevederilor;

În intervalul orar 23.00 – 05.00, în zona carantinată este permisă circulaţia persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei pentru:

•    activităţi în domeniul apărării, ordinii publice, securităţii naţionale, sanitar, situaţiilor de urgenţă, mass-media, cu prezentarea legitimaţiei de serviciu;
•    activităţi profesionale, altele decât cele prevăzute la punctul precedent, cu prezentarea unei adeverinţe de la angajator care să ateste activitatea profesională în intervalul orar 23.00- 05.00;
•    urgenţe medicale.

Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea autorităţilor abilitate, atât în interiorul, cât şi la intrarea/ieşirea din zona carantinată, legitimaţia de serviciu/adeverinţa eliberată de angajator sau oricare alt document care să ateste activitatea profesională.

Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, persoanele sunt obligate să prezinte autorităţilor abilitate, atât în interiorul, cât şi la intrarea/ieşirea din zona carantinată o declaraţie pe propria răspundere, care să cuprindă numele şi prenumele, data naşterii, domiciliul/reşedinţa, motivul deplasării, adresa la care se deplasează, data completării şi semnătura.

Direcţia de Sănătate Publică Constanţa va întreprinde următoarele:
•    va analiza oportunităţile şi va prioritiza testarea persoanelor, va transmite solicitări de sprijin cu materiale sanitare şi personal de specialitate către INSP/Ministerul Sănătăţii;
•    va stabili un calendar pentru dezinfectarea periodică a spaţiilor publice şi va urmări îndeplinirea acestuia de către UAT Ovidiu;
•    va îndruma şi implica medicii de familie de pe raza localităţii Ovidiu pentru monitorizarea din punct de vedere medical a persoanelor izolate la domiciliu şi acordarea asistenţei medicale a populaţiei din zonă (femei gravide, persoane în program de hemodializă, pacienţi oncologici, etc.);
•    va supraveghea colectarea deşeurilor medicale şi va asigura respectarea normelor de colectare a deşeurilor medicale.

În arealul carantinat, este permisă intrarea/ieşirea pentru:
•    transportul de marfă, indiferent de natura acestuia, al materiilor prime şi resurselor necesare desfăşurării activităţilor economice, precum şi aprovizionării populaţiei;
•    persoanele care nu locuiesc în zona carantinată, dar care desfăşoară activităţi economice sau în domeniul apărării, ordinii publice, securităţii naţionale, sanitar, situaţiilor de urgenţă, administraţiei publice locale, asistenţei şi protecţiei sociale, judiciar, serviciilor de utilitate publică, energetic, agriculturii, alimentaţiei publice, alimentării cu apă, comunicaţiilor şi transporturilor;
•    persoanele care locuiesc în zona carantinată şi desfăşoară activitate profesională în afara zonei carantinate;
•    persoanele care realizează activităţi agricole sau pentru comercializarea de produse agroalimentare, cu prezentarea certificatului de producător;
•    deplasarea din alte motive justificate, precum îngrijirea/însoţirea copiilor/membrilor de familie, asistenţă pentru vârstnici, deces al unui membru în familie;
•    deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă;
•    urgenţe medicale;
•    participarea la slujbele religioase de înmormântare.

De asemenea, este permisă tranzitarea localităţii de către persoane care nu au domiciliul pe raza acesteia, fiind interzisă, însă, oprirea în localitate.

Rutele ocolitoare care pot fi folosite de conducătorii auto sunt Autostrada A4 şi Constanţa – DC86 – Năvodari – DJ226 – Lumina. De asemenea, traficul va fi deviat, după cum urmează:
•    dinspre Constanţa către Ovidiu, pe DN 2A, la sensul giratoriu de la intrarea în oraşul Ovidiu, zona Cartier Sud;
•    dinspre Constanţa către oraşul Ovidiu, pe DN 3C (varianta Ovidiu), în zona Academiei Hagi;
•    dinspre localitatea Mihail Kogălniceanu către oraşul Ovidiu, pe DN 2A, la sensul giratoriu de la intersecţie cu Autostrada A4;
•    dinspre localitatea Nazarcea către oraşul Ovidiu, pe DJ 228A, la sensul giratoriu de la intrarea din oraşul Ovidiu;
•    dinspre localitatea Poiana, se va permite tranzitul, cu interzicerea opririi, pe DN 3C, către Constanţa şi pe DN 3C, către localitatea Lumina, prin sensul giratoriu cu Autostrada A4.

De asemenea, se permite tranzitul prin oraş al vehiculelor care deservesc transportul în comun, cu condiţia ca acestea să oprească doar în staţiile special amenajate.

În acest moment, indicele, în localitatea din judeţul Constanţa, a ajuns la 6.90/1.000 locuitori. Mai precis, din populaţia totală de 16.237 de locuitori, până în acest moment au fost confirmate, în ultimele două săptămâni, 112 cazuri de infectare cu SARS-CoV-2.

Sursa foto: ISU TR

Cele mai populare

Recent Comments