Constanța, principala poartă de intrare a deșeurilor în România. Cele 7 măsuri propuse de un deputat pentru oprirea fenomenului

În 2021, 14.000 de tone de deşeuri ilegale, care urmau să intre în țară, au fost depistate de autorități. Jumătate din acestea (6.960 de tone) au fost descoperite în județul Constanța, în special în Portul Constanța. Deșeurile aduse în camioane și containere nu corespundeau cu datele declarate şi cuprinse în documentele prezentate autorităţii vamale, astfel că intrarea în țară a putut fi blocată de către autorități.

Dacă am asculta de comisarii și procurorii de mediu, aceste mii și mii de tone de deșeuri ilegale descoperite sunt doar vârful icebergului, o mică parte din ce intră ilegal în țară. Diferența uriașă între câștiguri și amenzile/pedepsele primite în urma săvârșirii acestui tip de infracțiuni îi fac pe mulți agenți economici din România să accepte orice mizerie, chiar dacă distrug mediul și ne pun sănătatea în pericol”, spune Bogdan Bola, deputat Forța Dreptei.

Deputatul arată că Ministerul Mediului știe că se confruntă cu o lipsă acută de personal și de echipamente performante, capabile sa controleze și să blocheze eficient traficul de deșeuri.

„Cu toate acestea, în mult lăudatul PNRR nu am găsit solicitări pentru fonduri destinate unor astfel de echipamente. Așa că, dacă nu ne protejează Guvernul, vom încerca noi să promovăm legi care să facă asta, cât se poate de eficient.”

Măsurile propuse de Bogdan Bola sunt:

 1. Introducerea pe teritoriul României a deșeurilor de orice natură, în scopul eliminării acestora, este interzisă.
 2. Pe teritoriul României, nu va fi permisă introducerea deșeurilor amestecate, de mai multe tipuri, nesortate sau care conțin impurități într-o proporție mai mare de maxim 1% și fără să se prezinte documente de proveniență.
 3. Valorificarea deșeurilor se realizează numai de către destinatar și numai în instalații de valorificare autorizate și codificate, conform prevederilor Regulamentului 1013/2006, prin procese sau activități autorizate de autoritățile publice competente, numai conform codificarii din documentele de transfer.
 4. Destinatarul transportului de deșeuri este obligat să dețină, în stare de funcționare în parametri normali, o instalație de valorificare autorizată pentru operațiunile de valorificare și codurile de deșeuri recepționate, cu ajutorul căreia să valorifice obligatoriu întreaga cantitate de deșeuri, ce face obiectul transportului.”
 5. Veniturile realizate de operatorul economic pe perioada în care a funcționat fără deținerea autorizațiilor de mediu corespunzătoare se confiscă, acest fapt urmând a fi consemnat în procesul-verbal emis de comisarii Gărzii Naționale de Mediu și măsura va fi dusă la îndeplinire de către Agenția Națională de Administrare Fiscală, actul emis în aceste condiții fiind titlu executoriu.
 6. În urma constatării unor abateri repetate de la legislația privind protectia mediului, odată cu aplicarea sanctiunii contraventionale a amenzii, se va putea dispune suspendarea sau chiar anularea autorizațiilor deținute, după cum urmează:
  • dacă o persoană juridică săvârșește două fapte care contravin legislației de mediu într-un interval de 6 luni de la constatarea primei abateri, autorizația de mediu va fi suspendată pe o perioadă de 3 luni;
  • dacă o persoană juridică săvârșește mai mult de trei fapte care contravin legislației de mediu într-un interval de 12 luni de la constatarea primei abateri, autorizațiile de mediu vor fi anulate;
 7. Constatarea infracţiunilor din cuprinsul legislației privind protecția mediului se poate face din oficiu de către organele de urmărire penală precum și de către comisarii special abilitați din cadrul Gărzii Naționale de Mediu, cercetarea infracţiunilor făcându-se sub directa coordonare a procurorului.
 8. În termen de 15 zile de la adoptarea prezentei legi, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, va adopta prin ordin de ministru nomenclatorul produselor susceptibile a fi deșeuri.”

„Astăzi, dacă săvârșești o astfel de infracțiune, pedeapsa, potrivit legii, este pușcărie SAU amendă. De ce „sau” și nu este „și” amendă? Pentru că așa s-a dorit. Măcar de ar fi fost amenzile la un nivel corespunzător faptei, dar nici măcar asta nu se întâmplă! Iar când vom depune, la începutul sesiunii din februarie, o inițiativă de creștere a acestora, parcă văd mulți „colegi” parlamentari cum vor sări și vor spune că este neconstituțional să facem asta…”, adaugă Bogdan Bola.

Citește și:

Urmărește-ne pe:

Doneaza