Afaceri cu iz penal la o grădiniță din Constanța: Un privat își construiește pe terenul primăriei, fără licitație publică, o sală de sport

  • terenul este proprietatea publică a municipiului Constanța
  • pentru ca un privat să realizeze o astfel de investiție trebuia aprobarea Consiliului Local
  • inchirierea unui teren proprietate publică se face numai prin licitație publică
  • contractul de închiriere a fost semnat în octombrie 2019, dar grădinița a încasat primii bani în septembrie 2022

În iulie 2021, „Dobrogea Live” scria despre faptul că o școală din municipiul Constanța a reușit să depună proiectul construirii unui bazin de înot didactic pe lista de sinteză a Companiei Naționale de Investiții. Era un proiect unic, la acea vreme, pentru județul Constanța.

Pe strada Corbului se află Grădinița cu Program Prelungit Steluțele Mării. Tot în aceeași clădire este și o Anexă a Școlii Gimnaziale numărul 8. Terenul de care dispune grădinița este unul generos și, în 2021, o mare parte din el era lăsat în paragină. De aceea, conducerea Școlii 8 a demarat proiectul privind construirea unui bazin didactic. Doar că, ulterior au aflat că terenul în paragină este închiriat încă din 2019 unui privat, dar nimeni din Primăria Constanța nu părea să știe acest lucru.

gradinita din satelit
Terenul pe care se află „sala de sport” si zona in care au apărut alte fundații – Google Maps

Terenuri publice, pe mâna privaților

În data de 4 octombrie 2019, directoarea de atunci a Grădiniței cu Program Prelungit Steluțele Mării Constanța, Georgeta Adam, semna un contract de închiriere a 1.372 de mp din incinta instituției cu Clubul Sportiv Tenis TDC Constanța, reprezentat de Doru Timaru. Prețul chiriei este de 480 de euro/lună de la momentul „dării în folosință a sălii de sport”, jumătate din sumă rămânând la grădiniță (instituția care administrează terenul), iar cealaltă jumătate virându-se la bugetul local (terenul fiind proprietatea publică a orașului).

image 3
Afaceri cu iz penal la o grădiniță din Constanța: Un privat își construiește pe terenul primăriei, fără licitație publică, o sală de sport 7

Contractul de închiriere prevede că spațiul închiriat „este dat în folosință locatarului pentru a fi amenajat prin mijloace de investiții proprii în vederea amenajării unei săli de sport pe structură metalică, necesare desfășurării în condiții optime a activităților sportive”. Contractul s-a încheiat pe o durată de cinci ani, apoi, invocând pandemia, părțile au semnat două acte adiționale prin care perioada s-a prelungit până în 2028.

Grădinița Steluțele Mării a obținut pentru Clubul Sportiv Tenis TDC  o Autorizație de Construire în data de 15.07.2021, cu valabilitate de doi ani. Așadar, exact în perioada în care Școala nr. 8 făcea demersuri pentru construirea unui bazin de înot cu finanțare prin CNI, dintr-odată, grădinița solicită și obține AC pe acel teren pe care timp de doi ani de când îl închiriase clubul nu se făcuse nimic.

image 1
Afaceri cu iz penal la o grădiniță din Constanța: Un privat își construiește pe terenul primăriei, fără licitație publică, o sală de sport 8

La ora actuală, pe terenul închiriat s-a construit un cort (sală de sport?) în interiorul căruia sunt mai multe terenuri de tenis, iar lângă acel cort sunt săpate fundații pentru construirea, probabil, a unui alt cort. De altfel, Grădinița a obținut, în data de 17.10.2023, o prelungire a Autorizație de Construire pentru investitorul privat, cea veche nemaifiind valabilă (foto jos).

image 2
Afaceri cu iz penal la o grădiniță din Constanța: Un privat își construiește pe terenul primăriei, fără licitație publică, o sală de sport 9

Contract de închiriere, în loc de concesiune

Potrivit art. 1777 Cod Civil, locaţiunea (închirierea) este definită ca fiind contractul prin care o parte, numită locator, se obligă să asigure celeilalte părţi, numite locatar, folosinţa unui bun pentru o anumită perioadă, în schimbul unui preţ, denumit chirie. Aşa cum reiese din definiţia acestui contract, specific locaţiunii este transferul folosinţei unui bun, spre deosebire de contractele translative de proprietate, unde are loc transferul de proprietate. Locaţiunea se deosebeşte de contractul de vânzare prin faptul că transmite numai dreptul de folosinţă, ca drept de creanţă, asupra lucrului, iar nu un drept real.

IMG 20231016 114054
Afaceri cu iz penal la o grădiniță din Constanța: Un privat își construiește pe terenul primăriei, fără licitație publică, o sală de sport 10

Or, contractul de închiriere semnat de Grădinița Steluțele Mării cu Clubul Sportiv Tenis TDC Constanța are ca obiect construirea unei „săli de sport” pe acel teren, adică o investiție realizată pe un teren aparținând domeniului public al orașului Constanța.

Așadar, părțile ar fi trebuit să încheie un contract de concesiune, concesiunea fiind un drept real care ar fi permis investitorului să construiască pe acel teren. De asemenea, orice investiție pe un teren public trebuie aprobată de către Consiliul Local, dar în acest caz nu există o astfel de HCL, deși Autorizațiile de Construire emise (2021 și 2023) spun clar că beneficiarul investiției este Municipiul Constanța prin Grădinița Steluțele Mării.

Mai mult, Legea 50/1991 (Legea construcțiilor) prevede la art. 13 (2) că „Terenurile aparținând domeniului public al statului sau al unităților administrativ-teritoriale se pot concesiona numai în vederea realizării de construcții sau de obiective de uz și/sau de interes public, cu respectarea documentațiilor de urbanism aprobate potrivit legii. (3) Concesionarea se face pe bază de oferte prezentate de către solicitanți, cu respectarea prevederilor legale, urmărindu-se valorificarea superioară a potențialului terenului.”

Citește și: Corupția din Inspectoratul Școlar Județean Constanța, confirmată încă o dată de judecători

Contract de închiriere, fără licitație publică?

La data de 04.10.2019, când a fost semnat contractul de închiriere a terenului, era în vigoare Hotărârea de Consiliu Local nr. 26/2017 privind aprobarea procedurii de închiriere a bunurilor imobile din domeniul public al municipiului Constanța aflate în administrarea unităților de învățământ preuniversitar de stat.

Conform acestei proceduri, „titularul dreptului de administrare inițiază procedura de închiriere conform referatului de oportunitate și caietului de sarcini”, iar referatul de oportunitate trebuie să cuprindă informații despre „motivele de ordin economic și social care justifică închirierea”. Aceeași HCL prevede faptul că valoarea minimă a chiriei este stabilită de un evaluator autorizat ANEVAR.

Referatul și caietul de sarcini vor fi aprobate apoi de o comisie specială din cadrul Primăriei Constanța, apoi se trece la etapa de licitație publică unde orice privat interesat are posibilitatea de a depune oferte.

Citește și: Cum vrea Dănuț Epure, fostul rector al Universității Ovidius, să scape de condamnarea penală pentru luare de mită

„Dobrogea Live” a solicitat Primăriei Constanța documentele care au stat la baza încheierii acestui contract, aici incluzând referatul și caietul de sarcini care trebuiau aprobate de Comisia specială a primăriei. Doar că, reporterii au fost contactați de o persoană de la Administrația Fondului Imobiliar care a declarat că acest contract nu este înregistrat la ei, așadar să cerem detalii la instituția de învățământ.

VEZI Dreptul la replică transmis de Primăria Constanța

Am solicitat conducerii actuale a Grădiniței Steluțele Mării toate documentele cu privire la această afacere. Am primit doar copia contractatului de închiriere și anexele acestuia, fără niciun alt document legat de organizarea licitației publice, așa cum prevedea HCL 26/2017. După mai multe insistențe, directoarea Niculina Andreiev ne-a transmis că documentele trimise (contractul și anexele) „sunt cele găsite în grădiniță la data numirii în funcția de director al grădiniței Steluțele Mării. Clubul de tenis și-a început activitatea în data de  19.09.2022. De la acea data plătește chirie conform contractului.”

Am solicitat și reprezentantului Clubul Sportiv Tenis TDC Constanța să ne pună la dispoziție aceste acte pentru a vedea când și cum s-a desfășurat licitația publică. Doru Timaru ne-a răspuns inițial că „ne invită la fața locului pentru a ne cunoaște și a ne oferi informații”, dar după ce am insistat ca mai întâi să ne transmită documentele, acesta a refuzat să ne mai răspundă.

Citește și: ISC: Primăria Năvodari a emis ilegal 51 de autorizații de construire pentru Mamaia Nord

Nu în ultimul rând, am contactat-o pe doamna Georgeta Adam, directoarea care a semnat în 2019 contractul de închiriere al acestui teren. Inițial, aceasta ne-a spus doar că „s-a făcut licitație” și ne-a închis telefonul. După alte insistențe, Georgeta Adam a venit cu lămuriri în sensul că s-a făcut achiziție directă pentru că valoarea nu depășea 100 mii €.  S-au făcut toți pașii conform procedurii, publicație în ziar, toate documentele sunt în dosar la grădiniță”.

Trebuie subliniat faptul că HCL 26/2017 nu vorbește deloc despre procedura achiziției directe, ci doar despre licitație publică, detaliind toate etapele acesteia. De altfel, Grădinița Steluțele Mării nu a achiziționat nimic, dimpotrivă, a pus la dispoziție un teren pe care să se edifice niște construcții, așa încât acesta trebuia concesionat (nu închiriat) în urma unei licitații publice.

Cum s-a ajuns ca acest teren să fie închiriat prin „achiziție directă”, în timp ce nimeni din Primăria Constanța nu știe acest lucru, rămâne un mister atâta timp cât toți cei implicați refuză să prezinte documente care să lămurească problema, iar primarul a semnat Autorizația de Construire.

IMG 20231018 102518
la câțiva metri de aces loc, copiii se joacă sau fac orele de educație fizică – foto: 18 oct. 2023

Contract cu probleme

Deși HCL 26/2017 are anexat contractul cadru de închiriere pe care instituțiile de învățământ le semnează, observăm că contractul încheiat între Grădinița Steluțele Mării și Clubul Sportiv Tenis TDC Constanța are câteva „derogări” de la regulă:

  • La „Prețul Contractului”, părțile au convenit ca plata chiriei (450 de euro/lunar) să se facă „din momentul dării în folosință a sălii de sport”, deși contractul cadru nu prevede această clauză;
  • La „Drepturile și obligațiile locatorului”, printre altele, părțile au convenit ca grădinița „să suporte amortizarea, precum și taxele și impozitele legale aferente proprietății închiriate”, mențiune care nu apare nicăieri în contractul cadru;
  • La „Dispoziții finale”, contractul prevede că „Chiriașul devine proprietarul construcției edificate pe terenul închiriat, iar la finalul contractului are dreptul de a ridica toate elementele constructive și materialele de construcție și accesorii încorporate în acestea”. Cu alte cuvinte, când contractul se va termina, clibul privat își va lua terenurile de tenis, iar Grădinița va rămâne cu o serie de fundații săpate inutile, deși în acte apare ca beneficiarul investiției.

Urmărește-ne pe:

Doneaza