Medicii de familie, scrisoare către Guvern și Parlament: Asistența medicală primară, la un pas de prăbușire!

Medicii de familie din România, afiliați diferitelor patronate sau asociații de profil, au transmis Guvernului, Parlamentului, Ministerului Sănătății și Casei Naționale de Asigurări de Sănătate o solicitare prin care își exprimă îngrijorarea și, în același timp, cer luarea efectivă și urgentă de măsuri cu privire la problemele grave cu care se confruntă asistența medicală primară din România.

Iată problemele ridicate de medicii de familie și solicitările lor:

 1. Neplata și plata cu întârziere a serviciilor medicale acordate în ultimele luni de către casele de asigurări de sănătate județene, din cauza epuizării fondurilor alocate asistenței medicale primare.
  În baza contractului de furnizare de servicii în asistența medicală primară pe care medicul de familie, prin forma de organizare a profesiei, îl încheie cu casa de asigurări de sănătate județeană, acesta furnizează servicii medicale în asistența medical primară, conform H.G. nr. 521/2023 și Ordinului nr. 1857/441/2023.
  În baza aceluiași contract, Casa de Asigurări de Sănătate Județeană are obligația să deconteze la termenele prevăzute în contract, pe baza facturii însoțite de documente justificative transmise în format electronic, contravaloarea serviciilor medicale contractate, efectuate, raportate și validate, iar medicul de familie în forma de organizare a profesiei în care activează având dreptul de a primi la termenele prevăzute în contract, contravaloarea acestor servicii.
  În ciuda cadrului legal și contractual existent, medicii de familie se confruntă în prezent cu neplata și plata cu întârziere a serviciilor medicale, de către casele de asigurări de sănătate județene.
  Deși membrii noștri ne-au semnalat în repetate rânduri acest aspect, iar noi am solicitat soluționarea amiabilă a situației, Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și Ministerului Sănătății, nu au fost luate niciun fel de măsuri pentru remedierea problemelor în executarea contractelor.
  Vă solicităm să ne comunicați de urgență care este motivul acestor restanțe și al epuizării fondurilor alocate asistenței medicale primare și care sunt măsurile concrete adoptate pentru achitarea restanțelor și repararea prejudiciilor cauzate prin întârzierile la plată.
 2. Diminuarea sumei alocate pentru asistența medicală primară de la bugetul de stat pentru anul 2024, raportat la cea alocată pentru anul 2023.
  Așa cum rezultă din Legea nr. 421/2023 bugetului de stat pe anul 2024, Anexa nr. 11/02, bugetul destinat asistenței medicale primare pe anul 2024 este de 3.699.459 mii lei, diminuat față de anul trecut când în baza Legii nr. 368/2022 bugetului de stat pe anul 2023, Anexa nr. 11/02, bugetul destinat asistenței medicale primare pe anul 2023 era prevăzut la suma de 4.795.745 mii lei.
  În situația în care, chiar în condițiile unui buget mai mare alocat asistenței medicale primare în anul 2023, casele de asigurări de sănătate județene înregistrează restanțe în plata serviciilor medicale specifice, astfel cum am arătat la punctul 1, vă solicităm să prezentați care a fost raționamentul ce a stat la baza diminuarii bugetului pentru asistența medicală primară și cum a fost fundamentată propunerea CNAS.
 3. Solicităm să ni se comunice cel mai târziu până la 15 ianuarie 2024 noile valori de punct în asistența medicală primară, valabile pentru perioada februarie─decembrie 2024.
  Contractele de furnizare de servicii medicale în asistența medicală primară încheiate la 1 iulie 2023 au fost valabile până la 31 decembrie 2023 și abia în 4 ianuarie 2024 au fost transmise de către casele județene de asigurări de sănătate, actele adiționale pentru prelungirea valabilității lor până la 31 ianuarie 2024.
  La 27 decembrie 2023 a fost publicat pe site-ul CNAS proiectul de Ordin pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 521/2023 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1857/441/2023, iar în referatul pentru aprobarea lui se arată că ”noile valori de punct în asistența medicală primară și ambulatorie de specialitate pentru specialități clinice, valabile pentru perioada februarie – decembrie 2024 se vor calcula în concordanță cu fondurile aprobate pentru aceste domenii de asistență medicală”.
  Legea nr. 421/2023 bugetului de stat pe anul 2024 a fost publicată în Monitorul Oficial cu numărul 1187 din data de 29 decembrie 2023 și până la data prezentei nu cunoaștem dacă în anul 2024 activitatea de asistență medicală primară poate să fie susținută din fondurile alocate.
  Sarcina fiscală a crescut, cheltuielile cabinetelor de medicină de familie au crescut și ele exponențial, însă medicii de familie nu știu dacă pot susține din veniturile ce urmează a fi realizate toate cheltuielile cabinetelor, inclusiv cele către bugetul de stat și bugetele locale.
  Relația contractuală este grav afectată de lipsa de predictibilitate, de faptul că nu am fost consultați real și nu am participat la elaborarea strategiei pentru a asigura supraviețuirea medicinei de familie și funcționarea sistemului medical.

Prin prezentul demers dorim să vă atragem atenția încă o dată, la faptul că nerezolvarea problemelor mai sus menționate vă face răspunzători de prăbușirea sistemului medical pornind de la fundamentul lui, asistența medicală primară, cu efect negativ asupra pacienților. Adresăm acest demers nu numai dumneavoastră, ci și mass-mediei și opiniei publice, ca un semnal de alarmă față de situația cu care ne confruntăm.

Semnatarii scrisorii:

UNIUNEA PATRONATELOR INDEPENDENTE DIN MEDICINA DE FAMILIE și FEDERAȚIA NAȚIONALĂ A PATRONATELOR MEDICILOR DE FAMILIE, în numele și pentru patronatele medicilor de familie din România:
Organizația Patronală a Medicilor de Familie Bihor,
Patronatul Medicilor de Familie Bistrița – Năsăud,
Patronatul Medicilor de Familie Brăila,
Patronatul Medicilor de Familie București – Ilfov,
Patronatul Medicilor de Familie Buzău,
Patronatul Medicilor de Familie Cluj,
Patronatul Medicilor de Familie Dâmbovița,
Patronatul Medicilor de Familie Dolj,
Asociația Patronatul Medicilor de Familie Galați,
Patronatul Medicilor de Familie Gorj,
Patronatul Medicilor de Familie Iași,
Patronatul Medicilor de Familie Mehedinți,
Patronatul Medicilor de Familie Mureș,
Patronatul Medicilor de Familie Prahova,
Patronatul Medicilor de Familie Sibiu,
Patronatul Medicilor de Familie Timiș,
Patronatul Medicilor de Familie Vaslui,
Patronatul Medicilor de Familie Vâlcea,
Asociația Patronatul Medicilor de Familie Vrancea,
precum și Patronatul Medicilor de Familie Constanța

Citește și:

Urmărește-ne pe:

Doneaza