Strategia Culturală a Constanței (III): MOZAICUL multicultural, multietnic și multiconfesional

Pe pagina de internet a Primăriei Constanța a fost publicată Strategia Culturală a Constanței (2021-2031), un document care se află în dezbatere publică. „Dobrogea Live” vă prezintă în serial cele șapte axe strategice ale acesteia.

Conform Strategiei, principalele axe strategice ale Strategiei culturale sunt: 1. PENINSULA. Constanța – coroana culturală sezonieră a României. Peninsula – coroana culturală a Constanței; 2. INFRASTRUCTURA. Dezvoltarea infrastructurii culturale și conexe; 3. MOZAICUL/MULTICULTURALITATEA. Constanța – mozaic multicultural, multietnic și multiconfesional; 4. ADMINISTRAȚIA. Consolidarea capacității de acțiune și intervenție a aparatului administrativ în domeniul cultural; 5. COEZIUNEA. Consolidarea coeziunii culturale locale; 6. CETATEA. Cultura ca motor al dezvoltării durabile locale, ca șansă pentru toți și ca instrument de capacitare la viața Cetății a noilor generații; 7. CREATIVITATEA. Încurajarea creativității culturale autohtone

III. MOZAICUL. Constanța – mozaic multicultural, multietnic și multiconfesional (document)

Axa respectivă are în vedere potențarea specificului local al orașului (și județului Constanța) ca spațiu de intersecție a mai multor tipare lingvistice, mentale, culturale, identitare, etnice, confesionale etc., precum și potențarea corelată a modelului de conviețuire interetnică din municipiu.

Se au în vedere, cu prioritate, diversificarea programelor de acțiune culturală destinată comunităților etnice și confesionale din municipiu, consolidarea dialogului intercultural dintre comunități, promovarea dialogului intercultural și a modelului de conviețuire.

Paradigma mozaicului interetnic, intercultural și interconfesional existent la nivelul municipiului (și județului) Constanța (cu toate conotațiile sale pozitive – concordia, modelul bunei conviețuiri, schimbul permanent de bune practici culturale etc.) trebuie exprimată cultural în mod divers, sistemic, credibil, creativ și substanțial, reprezentând o valoare paradigmatică specifică a orașului Constanța.

Principalul obiectiv specific: consolidarea/promovarea dialogului intercultural dintre comunități, a modelului de conviețuire interetnică în municipiul și județul Constanța, precum și a specificului național al comunităților locale.

Citește și:

Urmărește-ne pe:

Doneaza