Cine este Gabriel Monea, noul administrator public al județului Constanța. A absolvit o facultate la 52 de ani

Gabriel Monea (54 de ani) a fost numit administrator public al județului Constanța de către președintele Consiliului Județean, Mihai Lupu.

Conform CV-ului publicat pe site-ul CJC, Monea a fost timp de 12 ani (2004-2016) consilier județean. În paralel, noul administrator public a lucrat și în companii private precum General Marine Safety SRL (consilier expert), Ultramon Plus SRL, CTV Media Grup SA, Olimp Estival 2002 SA. Între 2013 și 2014 a fost director general la Compania Națională de Radiocomunicații Navale.

Gabriel Monea a absolvit în anul 2000 Facultatea de Electronică din cadrul Universității Ovidius, iar în anul 2018 a absolvit Facultatea de Științe ale Naturii/Agronomie din cadrul aceleiași Universități.

Numirea în funcție a administratorului public se face prin dispoziția președintelui consiliului județean, care are ca anexa un contract de management cu respectarea următoarelor cerințe specifice:

– evidențierea expresă a obiectului contractului sub formă de activități de sine stătătoare, identificabile și verificabile, și a indicatorilor de performanță aferenți acestora

– evidențierea expresă a drepturilor și obligațiilor ce le revin părților în executarea contractului

– indicarea expresă a modalităților și termenelor de verificare pentru îndeplinirea obligațiilor asumate, precum și a efectelor juridice produse de rezultatele verificării

– indicarea expresă a normelor generale de drept direct aplicabile raporturilor juridice, precum și modalitatea de soluționare a eventualelor litigii apărute în legătură cu derularea și executarea contractului

Contractul de management se încheie între președintele consiliului județean și administratorul public pe durata determinată. Durata contractului de management al administratorului public nu poate depăși durata mandatului președintelui consiliului județean, în timpul căruia a fost numit.

În baza contractului de management, administratorul public poate îndeplini atribuții de coordonare a unor compartimente ale aparatului de specialitate sau a serviciilor publice de interes județean.

Președintele consiliului județean poate delega către administratorul public, în condițiile legii, calitatea de ordonator principal de credite.

sursa foto: Facebook/Gabriel Monea

Urmărește-ne pe:

Doneaza