Noi reguli pentru proprietarii de construcții pe terenurile Primăriei Constanța

Primăria Constanța va supune votului consilierilor locali un proiect care vizează stabilirea unui Regulament clar pentru proprietarii de construcții aflate pe terenurile municipalității, în regim de superficie cu titlu oneros.

Superficia este dreptul de a avea sau de a edifica o construcţie pe terenul altuia, deasupra ori în subsolul acelui teren, asupra căruia superficiarul dobândeşte un drept de folosinţă, potrivit Codului Civil.

Fără modificări ale construcției și destinației ei

Proiectul inițiat de primarul Vergil Chițac stabilește noi clauze contractuale, care, dacă nu sunt respectate, pot duce la pierderea dreptului de folosință a terenului de către superficiar.

Astfel, principala reglementare a normativului constă în faptul că superficiarul nu va putea modifica structura construcției de pe terenul Primăriei. El o poate însă demola, dar cu obligația de a o reconstrui în forma inițială.

De asemenea, altă reglementare importantă este că orice modificare adusă construcției sau schimbarea destinației construcției poate fi realizată doar cu acordul prealabil al proprietarului (Primăria).

Totodată, este interzisă cesionarea dreptului de superficie asupra terenului.

Dacă aceste prevederi sunt încălcate, municipalitatea are dreptul să întrerupă contractul cu beneficiarul.

Dreptul de superficie se constituie pentru o perioadă de 10 ani, însă după 5 ani, administrația locală va reevalua valoarea contractului în urma unui raport de analiză întocmit de un membru ANEVAR.

Solicitările de superficie vor fi aprobate doar în baza unei hotărâri adoptată de Consiliul local al municipiului Constanța pentru fiecare teren în parte.

Construcții degradate pe terenurile Primăriei

Primăria argumentează noul proiect prin faptul că dispozițiile Codului Civil în materia superficiei au un caracter general și sunt supletive, iar beneficiarii abordează terenul Primăriei ca și cum ar fi în proprietatea lor. „În acest sens devine necesară reglementarea în detaliu și specială a codițiilor în care terenuri ale municipalității pot fi ocupate de construcții apartinând terților”, se arată în propunerea de HCL.

Proiectul arată că o mare parte dintre construcțiile în superficie de pe terenurile Primăriei sunt degradate și nu mai servesc scopului inițial.

„În practică s-au constatat numeroase situații în care pe terenuri din domeniul privat al municpiului Constanța au fost edificate construcți aparținând altor persoane fizice și juridice fără a se reglementa obligațiile proprietarului construcției față de proprietarul terenului. O importantă parte din aceste construcții sunt în stare de degradare și nu mai folosesc scopului inițial. De asemenea s-a constatat situația în care proprietari clădirilor au fost invitați în scopul reglementării drepturilor și obligațiilor decurgând din folosința domeniului privat al municipiului Constața, aceste invitații rămânând fără raspuns. În aceste condiții apreciem că se impune clarificarea prin intermediul unui act administrativ normativ a unor reguli privind utilizarea domeniului privat al municipiului Constanța”, potrivit proiectului care va fi supus votului consilierilor locali, cel mai probabil, în sedința din acestă lună.

Sursa foto: Rafael Cucu

Urmărește-ne pe:

Doneaza