Lista proiectelor derulate de ARBDD. Ce lucrări se desfășoară în Delta Dunării

Conducerea Administrației Rezervației Biosferei Delta Dunării (ARBDD) a prezentat în ședința Colegiului Prefectural Tulcea lista investițiilor/proiectelor ce se derulează la nivelul Rezervației. „Dobrogea Live” vă prezintă aceste proiecte.

Proiecte finanțate prin intermediul P.O.I.M. (finalizate):

1.Proiect „Conservarea pădurii CARAORMAN”

Valoare totală proiect: 9.283.461,89 lei

Perioada de derulare: 2019 – 2022     

Obiective:

1. Creşterea gradului de conştientizare şi informare a grupurilor ţintă şi a factorilor interesaţi, privind conservarea biodiversităţii şi dezvoltarea durabilă în perimetrul ariei naturale protejate Pădurea Caraorman.

2. Îndeplinirea obiectivelor de management aferente ariei naturale protejate privind înlăturarea presiunilor antropice asupra speciilor şi habitatelor de importanţă comunitară şi naţională prin realizarea infrastructurii necesare conservării biodiversităţii (investiţie gard de protecţie şi oboare).

3. Creşterea capacităţii instituţionale de gestionare a ariei naturale protejate în vederea reducerii impactului negativ a factorului extern asupra biodiversităţii prin dotarea infrastructurii existente, cu utilaje si echipamente performante.

Parteneri: Asociația Danubiu

Rezultate: – Aproximativ 22.300 ml de gard construit și 3 oboare;

– 5 puncte P.S.I. construite și dotate;     

– Utilaj (tractor cu toate dotările) achiziționat;              

– Realizarea a două filme scurte şi 500 de DVD-uri referitoare la biodiversitatea Pădurii Caraorman;

– Realizarea unei campanii de informare pentru minim 500 gospodării

II.  Proiecte aflate în implementare:

  1. Proiect Îmbunătăţirea condiţiilor hidrologice în habitatele naturale acvatice din Rezervaţia Biosferei Delta Dunării pentru conservarea biodiversităţii şi a resurselor halieutice – Complexele lacustre: Dunavăţ–Dranov,Razim–Sinoie, Zona Sinoie-Istria–Nuntaşi”

Valoare totală proiect: 13.037.015,21 lei

Perioada de derulare: 2019 – 2023

Rezultate aşteptate: •   3.315 ml din Canalul de centură LIPOVENI-DUNAVĂȚ

•   4.085 ml din Canalul de centură LIPOVENI-DUNAVĂȚ-DRANOV

•   9.031 ml din Canalul de centură MUSTACA – DRANOV

•   5.325 ml din Canalul DRANOV

•   825 ml din Canalul DE PROTECȚIE ANTIFOC ENISALA

•   7.827 ml din Canalul PALADE

Decolmatarea unui total de aprox. 31000 metri liniari

Parteneri: -Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare ”Delta Dunării” (INCDDD)

                 -Universitatea ”Dunărea de Jos” Galați (UGAL)

2. ProiectÎmbunătăţirea condiţiilor hidrologice în habitatele naturale acvatice din Rezervaţia Biosferei Delta Dunării pentru conservarea biodiversităţii şi a resurselor halieutice – Complexele lacustre: Gorgova-Uzlina, Roşu-Puiu”

Valoare totală proiect: 14.286.221,78 lei

Perioada de derulare : 2019 – 2023

Rezultate aşteptate: Decolmatarea a 3.844 ml din Canalul Lung (între canalul Crişan-Caraorman şi canalul Litcov);

• 478 ml din Canalul pescăresc situat în sudul localităţii Gorgova;

• 681 ml din Canalul estic al loc. Crişan

• 1.898 ml din Canalul de legătură între Lacul Iacob şi Lacul Bondar;

• 12.900 ml din Canalul Ivancea;

• 11.191 ml din Canalul Cordon Litoral Sulina – Sf Gheorghe

• 1.608 ml din Canalul de legătură Lac Roşu – Lac Tătaru

• 1.469 ml din Canalul pescăresc loc. Băltenii de Jos.

Decolmatarea unui total de aprox. 35000 metri liniari

Parteneri: -Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare ”Delta Dunării” (INCDDD)

                 -Universitatea ”Dunărea de Jos” Galați (UGAL)

3. Proiect „Îmbunătăţirea condiţiilor hidrologice în habitatele naturale acvatice din Rezervaţia Biosferei Delta Dunării pentru conservarea biodiversităţii şi a resurselor halieutice – Complexele lacustre: Şontea-Fortuna, Matiţa Merhei, Somova-Parcheş”

Valoare totală proiect: 35.910.901,99 lei

Perioada de derulare : 2019 – 2023

Rezultate aşteptate: Decolmatarea a 759 ml – Canalul de legătură Lacul Morun- Lacul Babele;

•   4.042 ml –Canalul de legătură Lacul Potica – Lacul Cazanele

•   11.949 ml – Canalul Şontea

•   17.349 ml – Canalul Stipoc (între canal Hunicova şi Canal Catavaia şi un tronson de 1920 ml spre Ocolitor Pardina);

•   5.073 ml – Canalul Războiniţa

•   9.717 ml – Canalul Magistral A.P. Chilia între braţul Cernovca şi canalul Rădăcinoase;

•   453 ml – Canalul de legătură Lacul Babina – Lacul Matiţa;

•   3.673 ml – Canalul de legătură Lacul Babina sud cu canalul Ocolitor Pardina;

•   358 ml – Braţul Dunărea Veche între loc. Crişan şi canal Bogdaproste;

•   1.259 ml – Canalul Dovnica între Lacul Lung şi Lacul Merhei;

•   11.180 ml – Canalul Magearu între Canalul Dunărea Veche şi Canalul Letea;

•   5.862 ml –Canalul Letea –Canalul Sondei;

•   313 ml –  Gârla pescărească Lac Merheiul Mic spre Grindul Letea;

•   5.176 ml – Canalul Fortuna ( de la canal Crinjala până în Lacul Rotund);

•   15.266 ml – Canalul Periprava –Cardon.

Decolmatarea unui total de aprox. 93000 metri liniari

Parteneri: -Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare ”Delta Dunării” (INCDDD)

                 -Universitatea ”Dunărea de Jos” Galați (UGAL)

Prin implementarea acestor trei proiecte se va realiza decolmatarea a aproximativ 159.000 metri liniari.

Obiectivul general al proiectelor este menţinerea echilibrului ecologic al biodiversităţii şi al patrimoniului natural, precum şi implementarea măsurilor de îmbunătăţire a stării de conservare a ecosistemelor din Rezervaţia Biosferei Deltei Dunării prin creşterea capacităţii instituţionale de gestionare a reţelei de arii naturale protejate, în conformitate cu Directivele Europene.

4. Proiect „Măsuri pentru asigurarea unui statut favorabil de protecție și conservare a habitatelor și speciilor periclitate din RBDD în context internațional”

Valoare totală proiect:16.129.469,23 lei

Perioada de derulare : 2019 – 2023

Obiectivul general: Restaurarea ecosistemelor zonelor umede fragmentate din cadrul siturilor Natura 2000 din Rezervaţia Biosferei Delta Dunării pentru stoparea declinului biodiversităţii din aceste ecosisteme.

Rezultate aşteptate: 67,08 ha Habitate sprijinite în vederea obținerii unui stadiu de conservare mai bun

-2 situri care beneficiază de măsuri de conservare active implementate Natura 2000

-7 zone noi în care 4 specii periclitate de plante vor fi replantate

-3 lacuri în care se vor realiza repopulări cu Umbra kramerii

-3 zone în care vor fi reabilitate habitate specifice cordon litoral

-2 habitate acvatice reabilitate

-Studiu științific privind nivelele de diversitate genetică

-70 cuiburi de tip Falconide și 20 cuiburi de tip Accipitridae

Parteneri: Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare ”Delta Dunării” (INCDDD)

5. Proiect „Revizuirea planului de management și a regulamentului RBDD”

Valoare totală proiect: 43. 529.702,20 lei

Perioada de derulare : 2019 – 2022

Obiectivul general: Revizuirea Planului de Management si a regulamentului Rezervației Biosferei Delta Dunării, arie naturală protejată, sit Natura 2000, pentru creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității.

Proiectul răspunde acţiunilor din Planul de Management al Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării pentru „creşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii Deltei Dunării şi refacerea ecosistemelor degradate” în conformitate cu Obiectivul specific 4.1. al programului POIM.

Planul de management al Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării reprezintă instrumentul primordial pentru ca ARBDD să poată lua deciziile corespunzătoare de management în aria protejată pe care o administrează. Proiectul  contribuie direct la planul de măsuri pentru îmbunatatirea stării de conservare a speciilor şi habitatelor de importanţă comunitară, în concordanţă cu OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice şi HG nr 230/2003 privind delimitarea rezervaţiilor biosferei, parcurilor naţionale şi parcurilor naturale şi constituirea administraţiilor acestora.     

Parteneri: -Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare ”Delta Dunării” (INCDDD)

                 -Universitatea ”Dunărea de Jos” Galați (UGAL)     

                 -Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Marină ”Grigore Antipa” (INCDM)

                 -Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie și Geoecologie (GeoEcoMar)

6. Proiect „ Asigurarea unui statut favorabil de conservare pentru salvarea de la extincție a populației de nurcă europeană – Mustela lutreola (specie de interes comunitar, critic periclitată) – din România SAVE E-MINKRO)

Valoare totală proiect: 40.672.630,31 lei

Perioada de derulare: 2019 – 2023

Obiectivul general: Implementarea unor măsuri din Planul de Management al Rezervației Biosferei Delta Dunării pentru îmbunătățirea stării de conservare a nurcii europene (Mustela lutreola) în Delta Dunării.

Rezultate așteptate: 406 ha habitate sprijinite în vederea obținerii unui stadiu de conservare mai bun

-2 situri care vor beneficia de măsuri de conservare Natura 2000

-33 platforme în suprafață totală de 113.520,00 mp

-2 canale cu lungime totală de 10.497,00 ml

-1 Pavilion nurca europeană

-120 Ghiduri de conservare a nurcii europene în RBDD

-Studii de evaluare a nurcii europene și evaluare a impactului activităților hidrotehnice asupra componenetelor de mediu relevante

Parteneri: Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare ”Delta Dunării” (INCDDD)

7. Proiect „ Dezvoltarea Staţiei de monitorizare a peştilor migratori: sturioni şi scrumbie – Isaccea”.

Valoare totală proiect: 55.403.353,65 lei

Perioada de derulare: 2021 – 2023

Obiectivul general: Conservarea biodiversității prin implementarea unor măsuri din Planul de Management al Rezervației Biosferei Delta Dunării pentru îmbunătățirea stării de conservare a populațiilor de pești migratori, sturioni și scrumbie din Rezervația Biosferei Delta Dunării.

Rezultate așteptate: Amplasare stație de producție alevini. Platformă plutitoare mobilă pe Dunăre, amplasată la Isaccea, unde se va face reproducere controlată a sturionilor

Parteneri: Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare ”Delta Dunării” (INCDDD)

  III.  Proiecte aflate în evaluare:

  1.  Proiect „ Îmbunătățirea nivelului de semnalizare, protecție și monitorizare a stării de conservare a habitatelor și speciilor din zonele de maxim interes ( zone strict protejate și colonii) din RBDD” 

      Valoare totală proiect: 50.641.274,75 lei

 Perioada de implementare: finalul anului 2023

      Obiectivul general: Implementarea măsurilor de îmbunatațire sau menținere a stării de conservare a ecosistemelor din Rezervația Biosferei Deltei Dunării prin intermediul unui sistem informatic integrat. Se urmărește balizarea a 13 zone strict protejate și a unei colonii mixte, precum și crearea unui sistem informatic integrat care să permită înregistrarea încălcării restricțiilor impuse de cadrul legal incident.

Parteneri: Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare ”Delta Dunării” (INCDDD)

2. Proiectul „ Conservarea Zonei Strict Protejate Sărături Murighiol”

Valoare totală proiect: 7.683.910,66 lei

Perioada de implementare: finalul anului 2023

      Obiectivul general: Conservarea biodiversității din zona strict protejată Sărături Murighiol prin implementarea unor măsuri din Planul de Management al Rezervației Biosferei Delta Dunării. Edificarea unei împrejmuiri de protecție.

 Parteneri: Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare ”Delta Dunării” (INCDDD)

Proiecte finanțate prin intermediul altor surse externe

I.  Proiecte aflate în implementare:

1. Proiect „ LIFE 19NAT/SK/001023 – LIFE  DANUBE FREE SKY – Transnational conservation of birds along Danube river”, finanțat prin Programul European LIFE (Natură și Biodiversitate).

Valoare totală proiect: 6,636,170 Euro. Bugetul ARBDD este 618,877 Euro, finanțare UE 75%.

Perioada de derulare: 2020 – 2026                                                                                                                               

Obiectivul general: Stoparea pierderii serviciilor aduse de biodiversitate și ecosisteme de-a lungul Dunării prin acțiuni ce vizează protecția a 12 specii de păsări prioritare în UE.

-Se urmărește reducerea mortalității cauzată de liniile electrice din 15 SPA-uri și 9 SCI-uri din aria proiectului și creșterea nivelului populațiilor a 12 specii prioritare prin instalarea de dispozitive anti-coliziune și izolarea stâlpilor periculoși ai liniilor electrice;

– Stabilirea rutelor de migrație în condiții mai sigure de-a lungul fluviului Dunărea;

– Inițierea/consolidarea cooperării și creșterea eficienței măsurilor adoptate la nivel transnațional.

Parteneri: Parteneriatul este format din 14 parteneri beneficiari din 8 țări: Serbia, Bulgaria, România, Slovacia, Austria, Ungaria, Croația și Germania. Partenerul coordonator al proiectului este Raptor Protection of Slovakia, Slovacia, iar din România participă în proiect Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării (coordonator național) și EDD – E-Distribuție Dobrogea.

2. Proiectul IASON – Invasive Alien Species Observatory and Network Development for the Assessment of Climate Change Impacts in Black Sea Deltaic Protected Areas”, finanțat prin Programul Operaţional Comun Bazinul Mării Negre.

Valoare totală proiect: 987.700 Euro.

Perioada de derulare : 2020 – 2023.                                                                                                                              

Obiectivul general: Stabilirea și efectuarea de acțiuni de monitorizare comune pentru speciile invazive (IAS) din ecosistemele deltaice ale Mării Negre din cinci țări (Georgia, Grecia, Ucraina, România și Turcia) și evaluarea răspunsului acestora la condițiile climatice actuale sau previzionate.

 Parteneri: – Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare Delta Dunării (INCDDD) din România – Partener Lider

 – Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării (ARBDD) din România – Partener 2;

– Institutul de Biologie Marină al Academiei Naționale de Științe din Ucraina – Partener 3;

– Institutul Tehnologic de Învățământ din Macedonia de Est Tracia din Grecia – Partener 4;

– Universitatea Tehnică Karadeniz din Turcia – Partener 5;

– Centrul de Afaceri și Dezvoltare Economică Internațională din Georgia – Partener 6.

3. Proiectul „ Renaturarea zonelor umede şi de stepă din Delta Dunării / Restoring the Danube Delta wetlands and steppe”, finanţat prin programul Peisaje Periclitate / Endangered Landscapes Programme, respectiv prin fondul caritabil Arcadia.

Valoare totală proiect: 205.500 USD

Perioada de derulare: 2019 – 2023.

Obiectivul general: Executarea lucrărilor de reconstrucţie ecologică pentru renaturarea Insulei Cernovca din Rezervaţia Biosferei Delta Dunării.

Parteneri: Partenerul lider al proiectului este REWILDING EUROPE, organizaţie neguvernamentală din Olanda. Alti parteneri sunt: Rewilding Romania, Rewilding Ucraina, Verde e Moldova (MD), Rezervatia Biosferei Dunarea (UA), INCDDD (RO).

  4.  Proiectul „ LIFE WILDisland- Danube Wild Island Habitat Corridor” finanțat prin Programul European LIFE (Natură și Biodiversitate).

   Valoare totală proiect: 14.222.637.00 Euro. Bugetul ARBDD este 837.054,00 Euro, finanțare UE 75%.

   Perioada de derulare: 2021-2027

   Obiectivul general: Implementarea măsurilor de conservare și refacere a insulelor naturale dunărene ca habitate emblematice pentru dinamica și morfologia fluviului Dunărea, în vederea contracarării degradării și fragmentării pădurilor de luncă de lemn moale (habitatul 91E0*).

Rezultate așteptate: Refacerea și conservarea a 34 de insule naturale, cu impact pozitiv direct asupra habitatului 91E0*, în toate țările participante în proiect;

Îmbunătățirea conectivității ecologice și refacerea a 102 ha de păduri aluviale 91E0* în regiunea Dunării Superioare;

Gestionarea sedimentelor și îmbunătățirea regimului hidrologic în secțiunile Dunării de mijloc și inferioare în vederea refacerii habitatului 91E0* pe 376 ha;

Refacerea a 321 ha de păduri aluviale 91E0* prin acțiuni de reîmpădurire și control al specilor invazive, în cooperare cu sectorul forestier;

Oferirea unui exemplu de bune practici pentru cooperarea transnațională;

Creșterea gradului de conștientizare pentru conservarea naturii în Europa.

 Parteneri: Parteneriatul este format din 15 parteneri beneficiari din 8 țări: Serbia, Bulgaria, România, Slovacia, Austria, Ungaria, Croația și Germania. Partenerul coordonator al proiectului este Nationalpark Donau-Auen GmbH, Austria, iar din România participă în proiect Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării și Regia Națională a Pădurilor ROMSILVA RA-Sucursala Direcția Silvică Tulcea.    

Proiecte finanțate prin intermediul P.N.R.R.

I.  Proiecte aflate în evaluare:

1. Proiectul „ Decolmatarea lacurilor din Delta Dunării pentru reducerea eutrofizării și menținerea diversității biologice”

Valoare totală proiect: 207.417.000 lei

Perioada de implementare: 36 luni de la data semnării contractului

      Obiectivul general: Îmbunătățirea gradului de protecție și conservare a stării ecosistemelor pentru habitatele de interes conservativ și speciile de importanță comunitară din Rezervația Biosferei Delta Dunării (RBDD) prin asigurarea unei circulații optime a apei în Complexele lacustre Șontea – Fortuna și Gorgova – Uzlina. Se urmărește decolmatarea lacurilor Fortuna și Uzlina precum și crearea unei modelări hidraulice.

2. Proiectul „ Reconfigurarea infrastructurii publice de acces și vizitare a Deltei Dunării pentru reducerea presiunii turismului asupra habitatelor și speciilor”

Valoare totală proiect: 88,893,000 lei

Perioada de implementare: 36 luni de la data semnării contractului

      Obiectivul general: Pregătirea ARBDD pentru un management în timp real al mobilității în Delta Dunării și pentru dezvoltarea unui management al rezervației  de tip colaborativ cu comunitățile locale, care face tranziția către o dezvoltare durabilă. Se urmărește realizarea unei structure de 10 noduri de informare și monitorizare a activității turistice.    

3. Proiectul „ Eficientizare energetică clădire sediu ARBDD Tulcea”

Valoare totală proiect: 12.777.479,94 lei

Perioada de implementare: 13 luni de la data semnării contractului

      Obiectivul general: Reabilitarea sediului ARBDD Tulcea, reducerea consumului de energie, diminuarea costurilor și reducerea emisiilor de CO2.

4. Proiectul „ Restaurarea Centrului de monitorizare ornitologică Grindul Lupilor și diversificarea utilității acestuia”

Valoare totală proiect: 3.939.367,68 lei

Perioada de implementare: 9 luni de la data semnării contractului

Obiectivul general: Reabilitarea și restaurarea Centrului de monitorizare Grindul Lupilor, precum și consolidarea digului de protecție a clădirilor la lacul Razim.

sursa foto: ARBDD

Urmărește-ne pe:

Doneaza