25.4 C
Constanța
miercuri, august 10, 2022
AcasăActualitateRAJA implementează un proiect regional în valoare de 142 de milioane de...

RAJA implementează un proiect regional în valoare de 142 de milioane de euro

Stadiul Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a SC RAJA SA Constanța, în perioada 2014-2020

Evoluția implementării celor 56 de contracte se prezintă astfel:

 • 51 de contracte atribuite – 45 Contracte de Lucrări, 5 Contracte de Servicii și un contract de furnizare cu o valoare totală de 1.918.007.101,55 lei cu TVA;
 • 2 Documentații de Atribuire publicate pe platforma SICAP având valoare totală estimată de 77.072.707,39 lei cu TVA;
 • 3 Documentații de Atribuire nelansate având o valoare totală estimată 415.979.225,06 lei cu TVA.

Proiectul a prevăzut investiții în 91 de localități. La data prezentei, se lucrează în 82 de localități, iar în alte 5 localități lucrările au fost finalizate (Comana, Tătaru, Jegălia, Gâldău, Iezeru).

Din totalul de 2.766 de străzi pe care vor avea loc investițiile propuse în proiect, 482 de străzi au fost finalizate, iar pe alte 249 de străzi se desfășoară lucrări în prezent.

Personal alocat în șantiere – cca 2.000 muncitori din cadrul a 141 de Prestatori.

Valoarea investițiilor decontate de către RAJA SA în cadrul celor două proiecte este de 142.843.217,59 euro.Pentru anul 2022 și 2023, RAJA SA estimează să efectueze plăți în valoare de aproximativ 190 milioane euro anual, urmând ca în anul 2024 să fie decontată diferența de cca 205 milioane euro.

Stadiul recepțiilor:

Din cele 45 de Contractele de Lucrări atribuite, a fost efectuată Recepția la Terminarea Lucrărilor pentru următoare contracte:

 • CL40 Rețele de apă: Darabani și Comana. Aducțiuni: Darabani – Vâlcelele și Comana – Tătaru. Rețele de canalizare Negru Vodă – sectorul 2;
 • CL27 Conducte aducțiune Gâldău-Jegălia-Iezeru. Rețele de canalizare Jegălia – sectorul 1
 • CL42  Sursă de apă Gâldău. Stații de clorare Jegălia, Gâldău, Iezeru. Rezervor Gâldău. Stații de pompare Gâldău;
 • CL50  Sursă de apă și stație de tratare Crevedia.

        Alte  Contracte de Lucrări urmează a fi recepționate până la sfârșitul anului 2021, respectiv:

 • CL15 Rețele apa Hârșova și Ciobanu. Rețele canalizare Hârșova și Ciobanu; Vadu Oii – sectorul 1;
 • CL18 Rețele apă Limanu, 2 Mai, Vama Veche, Albești, Cotu Văii. Rețele de canalizare Limanu – sectorul 4;
 • CL27 Conducte aducțiune Gâldau -Jegalia-Iezeru Rețele de canalizare Jegălia – sectorul 2
 • CL39 Rețele de apă: Plopeni, Independența, Movila Verde, Fântâna Mare, Tufani și Dumbrăveni. Aducțiuni: Plopeni – Movila Verde – Independența – Dumbrăveni – Furnica – Tufani – Fântâna Mare;
 • CL44 Rezervoare Albești, Făclia, Castelu, Tortoman. Stație pompare Albești, Făclia, Castelu, Tortoman. Foraje noi Poiana, Tortoman. Stație de clorare Castelu, Tortoman, Albești, Făclia. Gospodărie de apă pentru localitățile Dulcești, Moșneni și Pecineaga. Reabilitare stație pompare Cotu Văii. Stație de pompare Albești. Stație de pompare și stație clorare Limanu. Stație de pompare Mangalia.

Stadiul indicatorilor fiziciai Proiectului :

DenumireUMIndicator cf. ProiectIndicator realizat
Retea de distribuție apă potabilă nouăkm344115
Rețea de distribuție apă potabilă reabilitatăkm33766
Stații de tratare apăunități4810
Surse de apă noiunități2910
Retea canalizare nouăkm403190
Retea canalizare reabilitatăkm394
Stații epurareunități40
Stații pompare ape uzateunități12619

Investiții desfășurate de RAJA SA în Municipiul Constanța

Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în cadrul Municipiului Constanța a fost prevăzută în cadrul a 11 Contracte de Lucrări, la data prezentei 10 Contracte fiind atribuite și 1 Contract urmând a fi publicat în SICAP. Valoarea totală a celor 11 contracte este de 518.024.182,99 lei cu TVA.

În cadrul proiectului, pentru Municipiul Constanța au fost prevăzute investiții pe 264 de străzi, după cum urmează:

       196 de străzi – lucrări la sistemul de alimentare cu apă,

       68 de străzi –  lucrări la sistemul de canalizare.

La data prezentei, au fost finalizate lucrările pe 22 de străzi, alte 44 de străzi fiind în execuție. Toate Contractele de Lucrări respectă Graficul de execuție.

La nivelul Municipiului Constanța se vor realiza următorii indicatori tehnici:

Nr. Crt.DescriereU.M.Cantitate
SISTEM DE ALIMENTARE CU APA
1Sursă de apă (reabilitată)buc1
2Aducțiune (nouă)m8.221
3Aducțiune (reabilitata)m13.494
4Magistrală de apă (reabilitată)m11.792
5Stațiipompareapă (reabilitate)buc4
6Rețea de distribuțieapăpotabilă (nouă)m12.424
7Retea de distributieapapotabilă (reabilitată)m46.198
Nr. Crt.DescriereU.M.Cantitate
SISTEM DE CANALIZARE MENAJERA
1Rețeacanalizare (nouă)m17.675
2Rețeacanalizare (reabilitată)m16.236
3Conductărefulare (nouă)m7.442
4Conductărefulare (reabilitată)m8.509
5Stațiipompare ape uzate (noi)buc12
6Stațiipompare ape uzate (reabilitate)buc1
7Instalație de valorificarenămolbuc1

Cele mai populare

Recent Comments