Majoritatea bărcilor care transportă turiști în deltă nu dețin actul de reglementare

Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării (ARBDD) a emis astăzi o decizie privind regulile pentru desfășurarea activității de transport pasageri pe brațele Dunării și canalele interioare din Rezervația Biosferei Delta Dunării.

„În urma controalelor efectuate în ultimele săptămâni pe teritoriul Rezervației Biosferei Delta Dunării se constată faptul că majoritatea ambarcațiunilor de transport turiști nu dețin actul de reglementare absolut obligatoriu conform legislației în vigoare pentru desfășurarea acestei activități”, spun cei de la Administrație.

ARBDD, în calitate de administrator al Rezervației Biosferei Delta Dunării, patrimoniu UNESCO, în spiritul dezvoltării durabile și al protejării bogăției naturale de excepție a zonei, a emis, în data de 12.07.2021, Decizia nr. 209 privind regulile pentru desfășurarea activității de transport pasageri pe brațele Dunării și canalele interioare din RBDD.

Decizia reprezintă cumulul actelor normative în vigoare, fără a implica modificări legislative, și responsabilizarea agenților economici și a turiștilor privind documentele necesare și comportamentul adecvat și obligatoriu pentru vizitarea deltei în condiții de siguranță, atât pentru oameni cât și pentru natură.

Mai jos, prezentăm prevederile Deciziei nr. 209/12.07.2021:

Documentele ce se vor depune la solicitarea autorizației/permisului pentru desfășurarea activității de transport pasageri în perimetrul RBDD:

 1. Cerere tip
 2. Copie după certificatul de înregistrare la Registrul Comerțului (PFA)
 3. Certificat Constatator (dacă este cazul)
 4. Copie BI/CI
 5. Copie după atestat de bord/permis de navigație (după caz)
 6. Copie după certificatul de înregistrare al ambarcațiunii cu specificația valabilă pentru transport pasageri (clasa)
 7. Copie după actele de stare tehnică a ambarcațiunii
 8. Copie după Contract predare deșeuri
 9. Accept acostare (primărie) cu plan de situație
 10. Descrierea activității
 11. Contract servicii mentenanță ambarcațiune
 12. Copie după actul de proprietate al ambarcațiunii (drept de folosință)
 13. Copie după permisul conducătorului nominalizat
 14. Poze ale ambarcațiunii cu numărul vizibil
 15. Taxa aferentă eliberării autorizației / permisului de acces (după caz)
 16. Dovada înregistrării angajatului în REVISAL/contract cu PFA
 17. Ambarcațiunea pentru care se va solicita autorizație/permis pentru transport pasageri nu va putea fi folosită și pentru activitatea de pescuit
 18. Copie după fișa de instructaj semnată de angajat și angajator.

Fișa de instructaj / asumarea de către conducătorul ambarcațiunii, va cuprinde cel puțin următoarele prevederi:

a) Transportul se va desfășura doar pe traseele turistice aprobate – HG 763/2015 anexa 11

b) Se vor respecta vitezele maxime admise – HG 538/2015- anexa 1

c) Se vor colecta toate deșeurile generate pe parcursul deplasării și se vor preda societății cu care s-a încheiat contract

d) Acostarea la mal natural se va face doar în locațiile aprobate – HG 538/2015 anexa 2 și HG 763/2015- anexa 13

e) Ambarcațiunea va dispune de toate echipamentele necesare transportului în siguranță al pasagerilor (inclusiv veste de salvare)

f) Toți pasagerii vor deține permis de acces în RBDD (dacă nu fac parte din categoriile exceptate) sau, după caz, și/sau permis de pescuit sportiv/recreativ

g) Consumul alcoolului va fi interzis pe toată perioada de desfășurare a deplasării

h) Pe toată perioada desfășurării transportului nu se va produce poluare sonoră (muzică, alte zgomote puternice)

i) Se va asigura instructajul pasagerilor cu privire la comportamentul în barcă și regulile de vizitare a Rezervației

j) Apropierea de aglomerările/coloniile de păsări se va realiza cu viteză foarte scăzută, nu la o distanță mai mică de 150m/respectiv 200m și se va evita producerea valurilor.

Autorizația/permisul pentru desfășurarea activității de transport pasageri pe brațele Dunării și canalele interioare va prevedea că nerespectarea regulilor de mai sus se va sancționa conform legislației în vigoare ducând până la anularea actului de reglementare deținut.

Ulterior diseminării informației, societăților/PFA-urilor pentru care a fost emis deja actul de reglementare li se va solicita să revină la ARBDD pentru completarea autorizației/permisului cu noile prevederi.

Date de Contact: Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării-Str. Portului Nr. 34A, Tulcea, Telefon +40240518945; Fax +40240518975; e-mail arbdd@ddbra.ro

sursa foto- arhivă Valentin Selaru

Urmărește-ne pe:

Doneaza