Unde se poate pescui sportiv în Delta Dunării. Dimensiunile peștilor ce pot fi capturați

Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării reamintește pescarilor sportivi locurile unde se poate pescui pe întinsul Rezervației. De asemenea, ARBDD publică și dimensiunea minimă a peștilor ce pot fi capturați.

Cu permisul de acces si cel de pescuit recreativ/sportiv eliberate de către ARBDD puteți merge la pescuit în următoarele zone:

 1. Braţul Sfântu Gheorghe, pe ambele maluri, exclusiv zona cuprinsă între km 15 – 44 şi zonele de cruţare (zone rectificate), respectiv între km 16,5 – 20; 30 – 43; 50 – 58; 65 – 83 (cu regim de pescuit prin eliberarea capturilor), în zona km 22-24 în perioada 15 octombrie – 15 noiembrie este interzis pescuitul.
 2. Braţul Sulina, pe ambele maluri.
 3. Dunărea Veche de pe braţul Sulina, pe ambele maluri, cu excepţia porţiunii dintre canalul Bogdaproste şi canalul Răducu (cu regim de pescuit prin eliberarea capturilor).
 4. Braţul Chilia, pe malul drept, brațul Tătaru pe ambele maluri, brațele Babina şi Cernovca pe malul stâng (mal drept – zonă strict protejată) în zona km 72-77 în perioada 15 martie – 13 mai inclusiv şi 1 octombrie – 29 noiembrie inclusiv este interzis pescuitul.
 5. Canalele Eracle şi Lopatna şi lacurile Babina, Matiţa, Merheiul Mare şi Merheiul Mic.
 6. Braţul Tulcea, pe ambele maluri
 7. Dunărea, pe malul drept, de la Ceatal Chilia până la Cotul Pisicii în zona Mm 53- 54 (Isaccea); Mm 64,5 – 65,5; Mm 67- 68,5 (groapa Catargului şi Pluton) în perioada 1 martie – 29 aprilie inclusiv şi 1 octombrie – 29 noiembrie inclusiv este interzis pescuitul.
 8. Canalul Crişan – Caraorman, pe ambele maluri, inclusiv bazinul Caraorman;
 9. Canalul Caraorman, între canalul Crişan – Caraorman şi intrarea în lacul Puiu, şi canalul dintre lacurile Puiu şi Roşu, pe ambele maluri;
 10. Lacurile Lumina, Roşu, Roşuleţ, Puiu şi Puiuleţ;
 11. Canalele Cardon, Sfiştofca şi braţul Musura;
 12. Canalul Tătaru, între vărsarea în braţul Sfântu Gheorghe şi intersecţia cu canalul de centură Sulina – Sfântu Gheorghe, pe ambele maluri;
 13. Canalul Sulina – Sfântu Gheorghe, între canalul de centură al oraşului Sulina şi Braţul Sfântu Gheorghe;
 14. Canalul de acces la Dunăre de la cherhanaua Murighiol, pe ambele maluri;
 15. Canalele Uzlina, Perivolovca, lacurile Uzlina, Isac, Onofrei, Chiril, Gorgoştel şi Taranova;
 16. Canalele Litcov, Dranov, Lipoveni, Dunăvăţ, Cocoş şi Mustaca, pe ambele maluri;
 17. Dunăvăţ 3, Holbina 1 şi Holbina 2;
 18. Canalul Mila 35, între braţul Tulcea şi braţul Chilia, pe ambele maluri;
 19. Gârla Sireasa, pe ambele maluri;
 20. Lacurile Bogdaproste, Trei Iezere, Legheanca, Căzănel şi Furtuna;
 21. Lacul Razim, de-a lungul malului, pe o lăţime de 50 m de la mal, în porţiunea cuprinsă între gura canalului Dunavăţ şi capul Iancina;
 22. Lacul Goloviţa, de-a lungul malului, pe o porţiune de 50 m de la mal, în porţiunea cuprinsă dintre canalul de acces la cherhanaua Jurilovca şi canalul de legătură între lacurile Ceamurlia şi Goloviţa;
 23. Canalul Gura Portiţei, până la zona strict protejată, pe ambele maluri;
 24. Canalul 2, între lacurile Razim şi Sinoie, pe malul vestic;
 25. Lacul Istria, de-a lungul malului, pe o lăţime de 50 m de la mal, în porţiunea cuprinsă între gura de intrare în lacul Sinoie şi intersecţia cu şoseaua, pe malul estic;
 26. Lacul Tuzla, de-a lungul malului, pe o lăţime de 50 m de la mal, în zona delimitată de 1 km de o parte şi de alta a gurii de vărsare a gârlei;
 27. Lacurile Nuntaşi şi Istria, pe o lăţime de 50 m de la mal;
 28. Lacurile Câşla, Somova, Parcheş, Telincea şi gârla Somova-Parcheş;
 29. Canalul Enisala, pe ambele maluri;
 30. Canalele Pardinel, Iacubova, Batac, Gotca, Ceamurlia şi Ocolitor Pardina;
 31. Canalele Pardina şi Iacub, din amenajarea agricolă Pardina, pe ambele maluri.

Eliberarea permiselor de acces și pescuit se poate face:

 • online, la adresa https://ddbra.abt.ro/;
 • prin SMS la nr. 7494;
 • de la automatele pentru eliberarea permiselor de la sediul instituției, Tulcea str. Portului nr. 34 A sau din mini-portul din loc. Murighiol, acestea funcționează în regim non-stop;
 • de la Centrele de Informare și Vizitare din localitățile Chilia Veche, Crișan și Sulina.

Permisele pot fi descărcate/salvate pe dispozitiv, respectiv telefon, pentru a avea posibilitatea ca în orice moment, la solicitarea organelor de control, să le puteți prezenta.

Dimensiunile minime admise ale capturilor ce pot fi reținute la pescuitul recreativ/sportiv din zonele desemnate pe teritoriul Rezervația Biosferei Delta Dunării sunt:

 1. Avat (Aspius aspius) 30 cm
 2. Babuşcă (Rutilus rutilus) 15 cm
 3. Batcă (Blicca bjioerkna) 15 cm
 4. Biban (Perca fluviatilis) 12 cm
 5. Crap (Cyprinus carpio) 35 cm
 6. Caras (Carassius auratus) 15 cm
 7. Chefal (Mugil sp.) 25 cm
 8. Lin (Tinca tinca) 25 cm
 9. Morunaş (Vimba vimba) 25 cm
 10. Mreană (Barbus barbus) 27 cm
 11. Oblete (Alburnus alburnus) 12 cm
 12. Plătică (Abramis brama) 25 cm
 13. Roşioară (Scardinus erythrophtalmus) 15 cm
 14. Rizeafcă (Alosa caspio) 15 cm
 15. Sabiţă (Pelecus cultratus) 20 cm
 16. Somn (Silurus glanis) 50 cm
 17. Scrumbie de Dunăre (Alosa pontica) 22 cm
 18. Stavrid (Trachurus mediteraneus) 12 cm
 19. Şalău (Stizostedion lucioperca) 40 cm
 20. Ştiucă (Esox lucius) 40 cm
 21. Văduviţă (Leuciscus idus) 30 cm

foto: ARBDD

Urmărește-ne pe:

Doneaza