CulturăȚinutul Mării. Regiunile în care a împărțit Carol al II-lea România

Ținutul Mării. Regiunile în care a împărțit Carol al II-lea România

Din dorința de a fi mai mult decât un domnitor, pe 10 februarie 1938, Regele Carol al II-ea a înlăturat guvernul Goga printr-o lovitură de stat și l-a înlocuit cu un guvern consultativ condus de Patriarhul Miron Cristea, instaurând astfel un regim de autoritate monarhică.

Peste doar câteva zile, Carol al II-lea și-a înființat propriul partid, Frontul Renașterii Naționale, și prin introducerea unei noi Constituții, a lichidat total regimul parlamentar, prin dizolvarea partidelor politice. Suveranul anunţa că, prin aceste măsuri „va depolitiza viaţa administrativă şi gospodărească a statului, va alcătui schimbările constituţionale care să corespundă nevoilor noi ale ţării”. Totodată, a fost introdusă starea de asediu şi cenzura, partidele politice au fost interzise, numeroşi  politicieni au fost arestaţi.

Sergiu Cornea, profesor al Universității de Stat „B.P. Hasdeu” din Cahul, precizează în articolul „Delimitarea teritorial-administrativă a judeţului Cahul în componenţa ţinutului Dunărea de Jos (1938-1940)”, faptul că, în scopul  consolidării  puterii  monarhului  şi  controlului  său  discreţionar  asupra administraţiei statului a fost elaborată o nouă lege administrativă

„Se acredita ideea că pentru eliminarea politicii din administraţie, promovarea cinstei şi legalităţii, rezolvarea operativă şi corectă a cererilor cetăţenilor se impunea o nouă şi autentică reformă administrativă. După o intensă pregătire mediatică, regele Carol al II-lea şi susţinătorii săi, în frunte cu ministrul de Interne A. Călinescu, au trecut la realizarea unei noi delimitări teritorial-administrative.”

Cele 10 Ținuturi ale României (1938 – 1940)

Cele 71 de judeţe ale României grupate în 10  ţinuturi, 1939. Sursa: ro.wikipedia.org

Astfel, prin Legea Administrativă nr. 2919, publicată în Monitorul Oficial nr. 187 din  14 august 1938 cele 71 de judeţe ale României au fost grupate în 10 ţinuturi:

Ținutul Olt (cu reședința la Craiova), format din județele Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt, Romanați și Vâlcea;

Ținutul Argeș (reședință: București): Argeș, Brașov, Buzău, Dâmbovița, Ilfov, Muscel, Prahova, Teleorman, Trei-Scaune și Vlașca;

Ținutul Mării (reședința Constanța): Caliacra, Constanța, Durostor, Ialomița;

Ținutul Dunărea (reședința: Galați): Brăila, Cahul, Corvului, Fălciu, Ismail, Putna, Râmnicu-Sărat, Tecuci, Tulcea, Tutova;

Ținutul Nistru (reședința: Chișinău): Cetatea Albă, Lăpușna, Orhei, Tighina;

Ținutul Prut (reședința: Iași): Bacău, Bălți, Botoșani, Fălticeni, Iași, Roman, Soroca, Vaslui;

Ținutul Suceava (reședința: Cernăuți): Câmpulung, Cernăuți, Dorohoi, Hotin, Rădăuți, Storojineț, Suceava;

Ținutul Alba-Iulia (reședința: Alba-Iulia): Alba, Ciuc, Făgăraș, Mureș, Odorhei, Sibiu, Târnava-Mare, Târnava-Mică, Turda;

Ținutul Crișuri (reședința: Cluj): Bihor, Cluj, Maramureș, Năsăud, Sălaj, Satu-Mare, Someș;

Ținutul Timiș (reședința: Timișoara): Arad, Caraș, Hunedoara, Severin, Timiș-Torontal.

Ținuturile României înainte de desființarea lor (septembrie 1940). Sursa: ro.wikipedia.org

Ţinutul  era  o circumscripţie teritorială cu caracter regional, dotată cu personalitate juridică. Tot de la preofesorul Sergiu Cornea, aflăm că Ţinuturile erau administrate  de  rezidenţi  regali,  cărora  le-au  fost  atribuite  largi  competenţe  în  domeniile: administrativ, economic, social, cultural. Fiecare minister avea câte un serviciu exterior care funcţiona pe lângă rezidentul regal, excepţie făcând justiţia, armata, externele, regiile publice autonome, instituţiile de învăţământ superior şi administraţiile comerciale.

Ținutul Mării

Stema Ținutului Mării

După cum am amintit mai sus, Ținutul Mării, cu reședința la Constanța, era alcătuit din județele Constanța, Caliacra, Durostor și Ialomița.

În cei doi ani de existență a fost administrat de doi rezidenţi regali: Nicolae Otescu (13 august 1938 – 28 septembrie 1939) și Traian Grigorescu (noiembrie 1939 – septembrie 1940).

Nicolae Otescu a fost prezent la Constanța în această calitate, pe 3 septembrie 1938, la Congresul general al învățătorilor (3 – 6 septembrie 1938), unde participau 5000 de învățători din toată țara, și-a început discursul cu următoarele cuvinte:

„Domnilor, În calitatea mea de rezident regal salut cu bucurie venirea domniilor voastre în orașul de reședință al Ținutului Mării și vă urez spor la muncă. (…) Vă spun bun venit la noi în casă.”

La scurt timp după abdicarea lui Carol al II-lea, pe 6 septembrie 1940, odată cu semnarea actului de trecere a coroanei către fiul său, Mihai, organizarea administrativă sub forma Ținuturilor a fost desființată.

Sursă foto deschidere: navy.ro / Primirea festivă a navei-școală „Mircea” în portul Constanța, 17 mai 1939

spot_img
spot_img

Urmărește-ne pe:

Doneaza