Nereguli la Șantierul Naval 2 Mai. Ce a descoperit Corpul de Control al Prim-Ministrului

S.C. Șantierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia are ca acționar majoritar statul român (93,88%), restul acționarilor fiind persoane fizice și juridice.

Corpul de Control al Prim-Ministrului a efectuat o acțiune de documentare la Șantierul Naval 2 Mai Mangalia SA („SN 2MAI”) ce a vizat perioada 01.01.2018 – 30.09.2022, în urma căreia au rezultat următoarele concluzii pe care le-a dat publicității la începutul lunii septembrie:

 • Nerespectarea regulilor de guvernanță corporativă, respectiv:
  a) neîncheierea contractelor de mandat cu niciuna dintre cele 12 persoane care au ocupat postul de administrator provizoriu al SN 2MAI;
  b) constituirea Consiliului de Administrație numai din administratori numiți provizoriu, (timp de 58 de luni au fost desemnate 21 de persoane);
  c) nerespectarea termenului de 45 de zile prevăzut de lege pentru declanșarea procedurii de selecție în caz de vacanță a unor posturi de administrator și nici termenul de 150 de zile de finalizare a acestor proceduri;
  d) nici actul constitutiv, nici Regulamentul de Organizare și Funcționare a SN 2MAI nu conțin dispoziții cu privire la constituirea, nominalizarea membrilor, modul de funcționare şi procedura de adoptare a deciziilor în cadrul Comitetului de nominalizare şi remunerare respectiv a Comitetului de audit;
  e) conducerea SN 2MAI a fost asigurată de directori generali numiți provizoriu de către consiliul de administrație, fără a fi declanșată procedura de selecție de către președintele consiliului de administrație pentru ocuparea postului vacant de director general;
  f) un contract de mandat provizoriu al unui director general a fost prelungit succesiv prin trei acte adiționale, creându-se situația în care deținerii funcției de director general provizoriu timp de 12 luni consecutive în baza unui singur contract de mandat, în condițiile în care durata maximă a unui mandat provizoriu este de 6 luni;
 • Nedepunerea declarațiilor de avere și interese de către unele persoane care au deținut calitatea de membru în Consiliul de administrație.
 • Au fost încheiate contracte de vânzare/cumpărare bunuri diverse în condiții dezavantajoase față de societate fără constituirea unor garanții de plată și fără evaluarea societăților partenere (stare de solvabilitate, financiar, tehnic, juridic, cu atât mai mult cu cât starea economică a operatorilor era incertă – erau nou înființate, nu aveau depuse bilanțuri contabile, raportări fiscale etc), stabilind termene foarte mari de încasare a contravalorii bunurilor vândute (până la 12 luni) și prelungind succesiv și nejustificat valabilitatea contractelor și implicit termenul de plată, reducând în mod arbitral valoarea penalităților de întârziere, urmat de acceptarea unor eșalonări lungi de plată nejustificate economic, fapt ce a condus la neîncasarea unor sume de bani pe care societatea trebuia să le încaseze ca venit.
 • Nu au fost urmărite și gestionate corespunzător dosarele aflate pe rolul instanțelor judecătorești împotriva societăților care nu și-au achitat creanțele către SN 2MAI, nu au fost analizate și întreprinse toate demersurile legale în vederea recuperării creanțelor, fapt ce a condus, în unele situații, la împlinirea termenului de prescripție a dreptului de recuperare sau la imposibilitatea cauzată de falimentul persoanelor juridice și nici nu au fost efectuate demersuri de înscriere la masa credală a unor debitori față de care a fost deschisă procedura insolvenței și, în unele cazuri, nu s-a solicitat la instanța competentă atragerea răspunderii persoanelor responsabile de prejudiciul creat și/sau, în
  unele cazuri, nu s-au făcut demersuri pentru executarea silită a obligației de plată.
 • Active ale societății au fost folosite în interes personal de către salariații societății.

Pentru remedierea deficiențelor constatate, Corpul de Control a formulat propuneri și recomandări a căror implementare este monitorizată în cadrul acțiunilor de evaluare post-control


Urmărește-ne pe:

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Doneaza