Lista celor 15 priorități pe care le va avea viitorul guvernator al Deltei Dunării

Procedura de selectare și numire a viitorului guvernator al Deltei Dunării este în plină desfășurare. În acest moment, printr-o consultare publică, s-au trasat cele 15 obiective prioritare ale viitorului guvernator.

Documentul DeltaVie 2030 stă la baza realizării profilului viitorului guvernator. Acesta reprezintă o colecție de direcții fundamentale și specifice, obținute prin consultarea a peste 50 de reprezentanți ai organizațiilor guvernamentale și neguvernamentale, administrației locale, comunității locale, comunității științifice și mediului de afaceri, de-a lungul a 10 dezbateri tematice desfășurate în cursul lunii trecute. 

15 direcții fundamentale identificate:

1. Păstrarea unui echilibru între conservare, utilizarea resurselor naturale și dezvoltare; la orice intervenție asupra unui patrimoniu, fie el natural, cultural sau economic, să se ia in calcul impactul asupra celorlalte două. Orice intervenție se va face cu respectarea timpului de regenerare a naturii.

2. Întărirea capacității ARBDD de a inova și de a găsi soluții bine fundamentate. ARBDD trebuie să devină o platformă în jurul căreia se reunesc ideile, resursele financiare și resursa umană capabilă să găsească soluții integratoare care contribuie la atingerea obiectivelor. . 

3. Menținerea și refacerea ecosistemelor naturale și a funcțiilor lor: interdicția trecerii terenurilor în agricultură sau teren amenajat; accelerarea trecerii din agricultură, teren amenajat sau construit în zonă umedă prin renaturări, stimularea de activități economice bazate pe resursele regenerabile ale ecosistemelor tipice deltei: pește, stuf, lemn, etc.

4. Deciziile de management (inclusiv cele care privesc dezvoltarea economică) trebuie să fie fundamentate științific și susținute cu date și analize de impact. 

5. Introducerea de regulamente pentru adoptarea soluțiilor de infrastructură “verde” cu impact cât mai mic de mediu si cu punerea în valoare a peisajului cultural.

6. Resursa pește și politica piscicolă necesită un plan prioritar de reformă și intervenție pe termen mediu și lung (creșterea rezervei piscicole și exploatarea sustenabilă, promovarea pisciculturii de tip extensiv, nu intensiv, diversificarea de activități pentru comunitățile de pescari, subvenții).

7. Extinderea sezonului turistic la minim 9 luni, tranziția către turismul lent și creșterea timpului de ședere a turiștilor. Analiza de tip „capacitate suport” pe zone este esențială în asigurarea unui plan de management de vizitare proactiv și cu atenție la sporită la impactul de mediu. 

8. Introducerea unei politici “zero deșeuri” și „zero plastic” în Delta Dunării și Marea Neagră în perimetrul RBDD.

9. Digitalizarea serviciilor oferite de către ARBDD pentru comunități și turiști precum și integrarea digitală cu serviciile administrației locale și centrale.

10. Introducerea unor instrumente moderne de monitorizare și culegere de date pe baza cărora să se poată lua decizii și să se facă prognoze 

11. Asumarea de către ARBDD a unui rol proactiv de a susține, prin politici și mecanisme financiare, echilibrarea inegalităților care apar în desfășurarea activităților economice adaptate condițiilor din deltă și să sprijine protecția și refacerea ecosistemelor.

12. Crearea unui sistem de consultare publică permanentă cu comunitatea locală, mediul de afaceri, administrație locală, societatea civilă. ARBDD să se deschidă către parteneriat și să devină partener tehnic și de încredere pentru public, vizitatori, comunități, autorități, mediul de afaceri. 

13.  Reformarea ARBDD în sensul asigurării unei bune guvernanțe: participativă și diversă, orientată spre consens, transparentă, eficace și eficientă, echitabilă și inclusivă, constituită legal, strategică și coerentă. Întărirea autorității ARBDD pentru planificare și reglementare, dezvoltare de linii de venit și cheltuieli, posibilitatea de a crea parteneriate și delegări, de a deține cunoștințe specifice, de a sancționa și constrânge. 

14. Reformarea ARBDD pentru a asigura un management agil, orientat pe rezultate, având un plan strategic cu obiective măsurabile, un buget multianual, autonomie și responsabilitate decizională.

15. Implementarea unui plan de mobilitate bazat pe analiza capacității de suport și stimularea tranziției la transport ecologic pentru dezvoltare sustenabilă.

Plecând de la acest document, firmele de recrutare implicate în procesul de selecție a noului Guvernator – Signium – Stein & Partner / Executive Search & Organizational Development și Hart Consulting, companie de consultanță în executive assessment & leadership development – vor realiza profilul candidatului la funcția de Guvernator.

Profilul candidatului și modalitatea de depunere a candidaturilor vor fi făcute publice în cel mai scurt timp posibil.

Selecția se va face respectând condițiile de confidențialitate, iar în final, o listă calificata de candidați, cu recomandări, opinii, scoruri, va fi transmisă decidentului politic, care își va asuma numirea Guvernatorului. Procesul de selecție va dura aproximativ o lună.

Context:

Alianța USR PLUS, căreia i-a revenit după negocierile în coaliție responsabilitatea numirii noului Guvernator, propune în premieră un proces transparent și consultativ pentru stabilirea conducerii executive a Administrației Rezervației Biosferei Delta Dunării (ARBDD).

Astfel, numirea noului Guvernator nu mai este o decizie exclusiv politică, ci o soluție pe care trebuie să o furnizeze comunitatea locală, respectiv cele mai importante și reprezentative organizații și asociații din Delta Dunării, invitate să facă parte din Consiliul Consultativ „Delta vie”.

Din Consiliul Consultativ fac parte următoarele organizații: Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (ARBDD), Asociației Comunelor din România – Filiala Județeană Tulcea (ACOR), Asociaţia Cultural Tradiţională a Femeilor din Delta Dunării – „Rusalca” Mila 23, Asociația de Ecoturism din România (AER), Asociația de Management al Destinației Turistice Delta Dunării, Asociația Eco Delta Dunării, Asociația Ivan Patzaichin – Mila 23, Asociația Națională de Turism Rural, Ecologic și Cultural Tulcea (ANTREC), Asociația Patronatului din Turism din Delta Dunării, Asociația pentru agricultură ecologică, Asociația pentru Dezvoltare Intercomunitară ADI ITI, Consiliul Județean Tulcea, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Delta Dunării (INCDD), Federaţia Organizaţiilor de Pescari Delta Dunării, Federaţia Organizaţiilor Producătorilor de Peşte Delta Dunării, Flag Delta Dunării, Letea în UNESCO, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Partidul Libertate, Unitate și Solidaritate (PLUS), Primăria Municipiului Tulcea, Societatea Ornitologică Română (SOR), Uniunea Salvați România (USR) și WWF Romania. 

În prima întâlnire, cea de constituire oficială a grupului consultativ din 4 februarie, au fost stabilite detaliile organizatorice pentru buna desfășurare a întregului proces, a fost prezentat planul si formatul consultării, s-au decis cele 7 teme de discuție, grupele de lucru pentru fiecare temă în parte și calendarul tuturor întâlnirilor până la sfârșitul lunii februarie:

1. Patrimoniu natural, patrimoniu cultural și patrimoniu economic (10 februarie)

2. Pescuit și activitățile conexe (11 februarie)

3. Biodiversitate – protecție si dezvoltare (16 februarie)

4. Turism  – dezvoltare durabilă, infrastructură, servicii publice (17 februarie)

5. Administrație publică – comunitate locală ( dezvoltare servicii publice, educație, sănătate, infrastructură publică, administrarea deșeurilor) (18 februarie)

6. Mobilitate pe teritoriul Rezervației  (apă și uscat) (23 februarie)

7. ARBDD – guvernanță si administrare, cooperare interinstituțională/management intra instituțional, relația cu comunitatea, rol de control, taxare și fiscalizare (24 februarie)

8. ARBDD – guvernanță si administrare (2 martie)

9. Direcțiile fundamentale și specifice pentru RBDD, așa cum au reieșit din dezbaterile anterioare (4 martie)

Toate întâlnirile au fost transmise LIVE, pe pagina de Facebook Delta vie și sunt disponibile aici: https://www.facebook.com/Delta-vie-534431840831252

Urmărește-ne pe:

Doneaza