Curtea de Conturi a descoperit la Primăria Medgidia abateri financiare de peste 15 milioane de lei. Lista plăților nelegale

Controlul Curții de Conturi – Camera de Conturi Constanța a fost efectuat în cursul anului 2020 la Primăria Medgidia și a scos la iveală abateri financiar-contabile de 15,43 de milioane de lei.

Partea cea mai mare a abaterilor provine din supraevaluarea veniturilor cuprinse în bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 și în rectificarea bugetară, ambele aprobate prin hotărâre de consiliu local. „Suplimentarea pe baze nereale a veniturilor a permis suplimentarea creditelor bugetare în condițiile în care nu existau surse de finanțare sau acestea erau incerte deoarece nu erau bazate pe încasările realizate la data rectificării bugetare”, explică reprezentanții Curții de Conturi.

Mai departe, administrația condusă de primarul Valentin Vrabie (foto deschidere), nu a înregistrată în evidența financiar-contabilă cheltuiala aferentă voucherelor de vacanță acordate salariaților și a tichetelor sociale acordate persoanelor beneficiare ale ajutorului social, în valoare totală de 565.050 lei.

Printre alte abateri, primăria a acordat drepturi salariale de 322.430 lei în mod eronat în plus unui număr de 10 salariați nominalizați în echipe de gestionare a activității în cadrul proiectelor cu finanțare europeană, în perioada aprilie 2018 – aprilie 2020, prin stabilirea unui venit brut lunar care excedează cadrului legal aplicabil în domeniul salarizării, raportat la indemnizația viceprimarului.

Cheltuieli nelegale:

 • 271.000 de lei a cheltuit nelegal Primăria Medgidia pentru pentru organizarea evenimentelor „Revelion 2019 ” și „Revelion 2020”.
 • Angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata nelegală a cursurilor de formare profesională pentru ocupația machior, în sumă de 58.000 lei.
 • Angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata nelegală a cheltuielilor de protocol în sumă de 671.169 lei constând în achiziția unui număr de 1.533 pachete cadou pentru asigurarea protocolului cu ocazia sărbătorilor de iarnă și achiziția serviciilor de restaurant și cazare pentru organizarea de mese festive cu ocazia diferitelor evenimente derulate la nivelul UATM Medgidia.
 • Angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata nelegală a sumei de 22.000 lei reprezentând cheltuieli de finanțare a proiectului „13 Decembrie, Sărbătoarea Etniei Tătare din România”.
 • Angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata nelegală a sumei de 23.000 reprezentând prestații artistice pentru spectacolul muzical sacru intitulat „În vremea aceea…”.
 • Angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata nelegală a sumei de 40.000 lei reprezentând cheltuieli pentru realizarea lucrării de artă plastică intitulată „CRUCEA COMEMORATIVĂ – MEDGIDIA 2019”.
 • Angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata de cheltuieli nelegale în sumă de 63.000 lei pentru organizarea Hramului Parohiei Sfinților Apostoli Petru și Pavel.
 • Angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata fără respectarea prevederilor legale a cheltuielilor reprezentând prestări servicii publice de salubrizare a determinat prejudicierea bugetului local cu suma de 567.567,6 lei.
 • S-a constatat lichidarea, ordonanțarea și plata nelegală a sumei de 35.700 lei la care se adaugă dobânzi și penalități de întârziere de 8.309,18 lei, reprezentând ,,Servicii de mentenanță program informatic Taxe și Impozite”
 • Au fost efectuate finanțări de acțiuni culturale fără aprobarea Consiliului Local, cu nerespectarea prevederilor legale în vigoare cu privire la finanțările nerambursabile, ceea ce a determinat prejudicierea bugetului municipal cu suma de 107.000 lei.
 • S-au constatat plăți nelegale în sumă de 182.834,80 lei reprezentând lucrări de reabilitare lăcașuri de cult, cu nerespectarea prevederilor legale privind finanțarea cultelor din bugetul local.

De asemenea, au fost constatate abateri cu privire la angajarea cheltuielilor pentru lucrări de asfaltare de către UATM Medgidia: pentru angajamentul legal de 6.106.162,72 lei, încheiat cu executantul lucrărilor, entitatea nu a asigurat sursa de finanțare și nu a obținut aprobarea autorității deliberative în vederea efectuării cheltuielii din bugetul UATM Medgidia.

„Urmare verificărilor efectuate pe teren de către echipa de control, au fost constatate abateri cu privire la execuția lucrărilor de reabilitare străzi pe raza UATM Medgidia. Spre exemplu: neefectuarea lucrărilor de ridicare la cota străzii a capacelor de canalizare; pe toată lungimea unei străzi nu a fost turnat asfalt pe o porțiune îngustă, motivat de faptul că pe acea lungime strada nu avea borduri. S-a mai constatat că nu toate străzile supuse lucrărilor de reabilitare au fost cadastrate, iar solicitările transmise executantului lucrărilor nu s-au realizat, pentru toate străzile, pornind de la măsurătorile cadastrale existente la dispoziția entității. Totodată, din analiza proceselor verbale de recepție s-a constatat că, pe niciunul dintre acestea nu s-a făcut mențiunea că, în fapt, lucrările se consideră finalizate numai după ridicarea gurilor de canal la nivelul asfaltului și după montarea grătarelor tip Geiger, acolo unde se impune, iar procesul verbal de recepție a lucrărilor s-a realizat numai de către un referent din cadrul primăriei, nefiind numită o comisie de recepție a lucrărilor”, spun cei de la Curtea de Conturi.

În ce privește componența Comitetului director al Clubului Sportiv Medgidia, s-a constatat că din cei trei membri numai unul este numit cu respectarea prevederilor legale aplicabile.

„Pentru abaterile care nu au fost remediate în timpul verificării, directorul Camerei de Conturi Constanţa a emis decizie prin care s-a dispus luarea măsurilor legale de către conducătorul entităţii pentru remedierea deficienţelor constatate, urmărirea şi încasarea veniturilor, stabilirea mărimii şi întinderii prejudiciilor şi recuperarea lor”, se mai arată în raport.

sursa foto: FB/Valentin Vrabie

Urmărește-ne pe:

Doneaza